yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Економіка->Содержание->Витрати підприємства

Экономика

Витрати підприємства

Головний нормативний документ: «Закон України про оподаткування прибутків підприємства»

Витрати підприємства будуть вважатись такими, якщо вони направлені на здійснення доходу.

Витрати поділяються:

·   операційні – ті, які обслуговують основні види діяльності підприємства. Формують прибуток.

П= ВД – ВВ – А

·   Позаопераційні – ті, які виникають на підприємстві і не пов’язані з виробництвом. Наприклад, крадіжка і т.п. Компенсуються за рахунок підприємства.

У фізичній особі є дохід, а не прибуток.

 

Класифікація витрат:

Прямі і непрямі за порядком віднесення на собівартість продукції.

Прямі – ті, які безпосередньо йдуть

Непрямі – допоміжні або обслуговуючі.

 

Залежно від змін обсягу виробництва

–       постійні – не змінюються незалежно від змін обсягів виробництва

–       змінні – прямо пропорціональні змінам обсягу виробництва.

 

Всукупні= З×N + Постійні,

де З – змінні витрати, N- обсяг виробництва.

С= 3+ ,

де С – собівартість продукції.

 

Обчислення витрат методом кошторису.

 Застосовується для планових або фактичних розрахунків витрат підприємства на:

·   розрахунковий період;

·   певний обсяг виробництва

·   виконання науково-дослідних робіт

·   сукупні витрати підприємства за період.

 

За даним методом передбачається поділ витрат на економічні елементи:

ü     матеріальні витрати;

ü     оплата праці;

ü     обов’язкове державне соціальне страхування  - єдиний внесок

ü     амортизація;

ü     інші витрати (витрати на рекламу, оподаткування, оренду, фінансова діяльність).

 

Калькуляція цін дозволяє деталізувати витрати за статтями, фактично відображаючи виробничий процес.

 

Методи прогнозного обчислення собівартості

1. Метод аналогії – базується на ототожненні витрат з урахуванням деяких елементів (наприклад, серійне виробництво).

2. Структурної аналогії – прогнозні значення розраховуються по співвідношенні витрат в базовому аналізі.

3. Факторний – витрати розраховуються на одиницю товарної продукції в грошевому еквіваленті.

Вна 1 грн тп =  [грн/грн]

 

 

 

 

12