yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Економіка->Содержание->Фінансові результати діяльності підприємства.

Экономика

Фінансові результати діяльності підприємства.

Економічна ефективність

1. Поняття доходу і прибутку.

2. Розподіл прибутку.

3. Показники економічної ефективності.

 

Результатом на підприємстві є:

1. Результат людської праці (товари, послуги).

2. Результат нематеріальної праці (моделі, винаходи).

3. Фінансовий результат – дохід від операційної і поза операційної діяльності, прибуток (Д-В), частина доходів (прибутків), які виплачуються як дивіденди; частина доходів, яка виплачується в якості:

–         відсотків по придбанню або інвестиціях;

–         по корпоративних правах;

–         визначення розмірів оподаткування.

Податкове навантаження – державний рівень податків з якогось підприємства.

Доходи – це є грошові або еквівалентні грошовим надходження, які використовуються як джерела фінансування.

Операційні доходи – виручка від реалізації продукції; виручка від реалізації інших видів активів; позареалізаційні доходи (орендна плата, оплата послуг виробничого характеру), дохід від фінансової діяльності (різниця вартості діяльності підприємства; доходи по депозитах).

 

Позаопераційні доходи:

 

ü     фінансова допомога, яка не була повернена в поточному році.

ü     безоплатне отримання майна – (певні подарунки підприємству) інші  доходи, які не пов’язані з операційною діяльністю.

 

Суми, які не будуть вважатися доходами:

1. Повернення платежів (за вартістю товарів, послуг).

2. Розрахунок по авансам з заробітної плати та відрядження.

3. Кредитування.

 

Прибуток = Д – В на підприємстві.

Формування прибутку здійснюється балансовим методом, який передбачає розрахунок податку за кожною конкретною операцією – такий прибуток називається балансовим. Він буде інший по відношенню до балансу, розрахованого податковим методом.

Згідно з податковим методом:

П = ВВ – ВД – А

Для фізичних осіб підприємців не розраховується прибуток, бо оподаткування здійснюється як з доходів фізичних осіб.

 

Розподіл прибутку

В зв’язку з тим, що прибуток є частиною власного капіталу підприємства, він є джерелом рефінансування господарської діяльності.

Основні напрямки розподілу прибутку:

–    фонд накопичення;

–    фонд споживання:

o       власні потреби власника підприємства;

o       оновлення матеріально-технічної бази підприємства;

o       соціальні цілі (додавання заробітної плати, пільгові путівки; фінансування рекреаційних заходів);

o       інноваційні напрямки (за рахунок прибутку фінансується дослідницька діяльність).

 

 

 

 

14