yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Економіка->Содержание->Планування на підприємстві

Экономика

Планування на підприємстві

I Поняття, види та призначення планів.

II Сутність та структура бізнес-планів.

I Плани на підприємстві є функція, яка дозволяє розрізнити першочерговість, пріоритети виконання дій і спрогнозувати результати. Відноситься до ключових функцій менеджменту.

Одна з ключових концепцій планування є деревоцілий: від головної місії підприємства відходять цілі не такі всеохоплюючі у вигляді дерева (приклад: мобільний зв'язок).

Деревоцілий – підпорядкування головної місії (цілі) підприємства проміжних з покроковою реалізацією і безпосереднім узгодженням між собою.

Сітьове планування – визначення певних дій при настанні певних подій.

                                                                         

 

 

 

Подія має вигляд закінченої дії, яка має певний стан і може впливати на інші.

Подія – послідовність виконання певних подій.

Мета сітьового планування:

1. Максимальна необхідні кількості часу для виконання всіх робіт. Для цього визначають часові параметри подій та робіт і резервного часу.

2. Оптимізація сітьових моделей по:

o       часу;

o       виконавцям;

o       ресурсах.

Ця концепція дозволяє розрахувати необхідну кількість витрат для забезпечення функціонування відповідної діяльності або проекту.

                                      Рівні і підпорядкованість планів

В межах підприємства визначають

1. Стратегічні плани – визначають пріоритетність видів діяльності із зазначенням строку на виконання певних задач (5 – 20…30 рр.)

2. Тактичне планування – планування на коротко-, середньо тривалий час з зазначенням дій в межах стратегії.

3. Оперативні плани – деталізація завдань і обов’язків для кожного окремого підрозділу посадової особи, виконавця.

Складання оперативного плану за часом і від 1 зміни до 1 року. (Приклад: посадові інструкції для кожного робітника).

До оперативного плану належать:

–       виробнича програма;

–       бюджет;

В межах держави планування полягає в формуванні загальнодержавної програми соціально-економічного розвитку.

 

II Бізнес-план – сучасна концепція складання планів. Застосовується для:

–       формування нового бізнесу;

–       інвестиційних проектів;

–       кредитування;

–       тактичного планування.

Сутність бізнес-планування полягає в розробці пакетів документації, яка дозволяє визначити цілі, джерела фінансування, ресурси забезпечення,ризики та гарантії отримання результату, а також повернення вкладів.

Структура бізнес-планів

1. Резюме – короткий анонс тих дій, які описуються далі в бізнес-плані.

·        головна мета

·        ключові дії

·        обсяг залученого капіталу

·        показники прибутковості на залучений капітал.

2. Формулювання головних завдань бізнес-плану.

3. Характеристика продукту – описуються унікальні характеристики, якісна та споживча цінність.

4. Маркетинговий план, згідно якого описуються головні переваги самого підприємства в порівнянні з аналогічними, зазначається ступінь поширення продукції та сектори продажів; визнаються прогнозні значення обсягів продажу; порядок проведення реалізації програми з урахуванням діяльності конкурентів.

5. Виробнича програма – описується необхідний основний капітал, при цьому вказуються шляхи формування основних фондів (будівництво, купівля, оренда), описуються технологічні процеси і вказуються види операцій внутрішньовиробничого характеру та зовнішнього (аутсорсинг – методика передавати певні виробничі функції іншим підприємствам).

6. Ресурсне забезпечення – матеріально-технічна база обігового капіталу, основне постачання та інфраструктура виробничого процесу.

7. Організаційно-виробнича структура визначається посадові особи, функціональні підрозділи, виконавці проекту.

8. Прогнозний розрахунок заробітної плати (фонд оплати праці) з врахуванням соціальних стандартів та державно-соціального страхування.

9. Юридичний план

ü     Порядок оформлення підприємства як юридичної особи

ü     Реєстрація торгівельної марки (за необхідністю опис патентних переваг на дані розрахунки)

10. Формування кошторису витрат проекту або розрахунок собівартості одиниці продукції.

11. Стратегія ціноутворення.

12. Ризики даного проекту та їх оцінка.

13. Страхування ризиків та, взагалі, діяльності підприємства.

14. Фінансовий план – формування балансу, а також основних показників ефективності господарської діяльності:

·        рентабельності

·        платоспроможності

·        ділові активи

·        ділової активності

·        ліквідності

 

 

Оподаткування підприємств

1. Загальна характеристика податків та податкова система в Україні.

2. Особливості оподаткування заробітної плати.

До загально-державних податків належать:

·                         податок з доходів фізичної особи

·                         податок на додану вартість

·                         податок на прибуток підприємства

·                         акцизний збір

 

Збори:

–       за користування надри

–       за першу реєстрацію автотранспорту

–       за використання радіомережами

До місцевих податків і зборів

ü     єдиний податок;

ü     збір за використання місцево-історичних назв, символів, тощо

 

 

 

 

16