yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Економіка->Содержание->Оподаткування заробітної плати

Экономика

Оподаткування заробітної плати

39, 97%                               ЗП=2000грн

Нарахування ЗП на 8 днів

= 842,11 грн.

Нарахування ЄСВ: = 319,75

Витрати підприємства з/п = 842,11 + 319,75=

Утримання ЄСВ (єдиний соціальний внесок)= = 30,32 грн.

842,11 - 30,32= 811,8 грн.  × 0,15 ПДФО (податок з доходів фізичних осіб)

ЗП, що отримує працівник на руки:

842,11 - 30,32 – 121,61= 690,18 грн.

 

Виробничій процес – це сукупність взаємопов’язаних дій людей, засобів праці за природи, потрібність для виготовлення продукції.

                            Сили природи        Результат  

Продукція

 

Засоби праці

 

ВП

 
                   

Робоча сила

 
                                                                               

Предмети праці

 
                                

 

                                                                            

Технологічний процес – це сукупність дій зі зміни та визначення стану предмета праці. Всі виробничі процеси поділяються

за призначенням:

ü  основні (заготівельні, обробні, випускні, складальницькі);

ü  допоміжні  – процеси, які використовуються для забезпечення нормального перебігу основних процесів (ремонтні, інструментальні, енергетичні, складські);

ü  обслуговуючі – забезпечення нормальних умов здійснення основних та допоміжних праць (вантажні, техніко-контролюючі, транспортні)

за перебігом у часі:

·        дискретні (циклічні)

·        безперервні (газоподібні, сипкі  та рідкі речовини)

 

за ступенем автоматизації:

ü     ручні;

ü     механізовані;

ü     автоматизовані (робота здійснюється машинами лише під наглядом працівника)

ü     автоматичні (без участі робітника)

 Виробничій процес – це сукупність операцій.

Операція - частина виробничого процесу, яка виконується на одному робочому місті над тим самим предметом праці без переналагоджування устаткування.

 

Принцип організації ВП.

·        Принцип спеціалізації

·        Пропорційність – узгодження пропускної здатності всіх частин виробництва і взаємопов’язання операцій в систему за часом і предметом.

·        Принцип паралельності – одночасне виконання окремих операцій і процесів

·        Прямоточність – передбачається пересування предметів праці в процесі обробки найефективнішим шляхом.

·        Принцип безперервності – визначає оптимальні за часом перерви між суміжними операціями або їх ліквідація.

·        Ритмічність – визначає завдання всіх підрозділів і ділянок підприємства з використанням ефективності часу і планомірності виконання завдань.

·        Принцип автоматичності

·        Принцип гнучкості – забезпечити оперативне адаптування обладнання до переходу на виробництво іншої продукції.

 

Загальна характеристика організаційно-економічним управлінням виробничого процесу

 Виробнича потужність - показник, який характеризує ефективність.

Визначає обсяг товарів на підприємстві і в зв’язку з цим типи

виробництва поділяють на:

–    одиничне;

–    серійне;

–    масове

Одиничне - необмежена номенклатура (рівень спеціалізації на робочих місцях є найвищий; коефіцієнт закріплення операцій >40 – рівень спеціалізації. Обладнання повинно бути універсальним, а рівень кваліфікації робітників повинна бути найвищій).

Серійне (обмежена кількість видів продукції; можуть повторюватись час від часу. Коефіцієнт закріплення операцій   

1< к <40. На виробництві наявні як універсальні так і спеціалізоване обладнання. Кваліфікація робітників від середньої до високої).

     Масове виробництво (один, два види продукції. Рівень спеціалізації – виконується одна операція; к=1. Обладнання вузько спеціалізоване, рівень кваліфікації від низького до високого).

 

 

Перед управлінням стоїть завдання:

ü     інформаційне забезпечення;

ü     програмування робіт;

ü     супроводження реалізації програми;

ü     контроль якості виконання завдання.

 

 

17