yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Експериметальне забеспечення наукових досліджень

ПЕРЕДМОВА

1 ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ

І ЙОГО ЗАВДАННЯ

2 МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

2.2 Методологія експерименту

2.3 Розроблення плану-програми експерименту

2.4 Статистичні методи оцінки вимірювань

 

2.5 Інтервальна оцінка за допомогою довірчої

вірогідності

2.6 Встановлення мінімальної кількості

вимірювань

2.7 Проведення експерименту

2.8 Методи графічного зображення результатів

вимірювань

3 МЕТОДИ І ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ

3.1 Вимірювання і вимірювані величини

3.2 Вимірювання лінійних розмірів

--- 3.2.1 Шкальні засоби вимірювання

--- Пневматичні вимірювальні прилади

3.2.3 Індуктивні прилади

Механотрони

Оптико-механічні і оптичні прилади

3.2.6 Акустичні прилади

3.3 Вимірювання температури

Електричні контактні термометри

Безконтактні методи вимірювання

температури

Кольорові індикатори температури

3.4 Механічні випробування

3.4.2 Випробування ударним навантаженням

3.4.3 Випробування циклічним навантаженням

3.4.4 Вимірювання твердості

3.4.5 Випробування на зносостійкість

 

3.4.6 Неруйнуючі методи визначення

механічних властивостей і структури

3.4.7 Методи визначення залишкових напруг

4 МАТЕМАТИЧНИЙ МЕТОД ПЛАНУВАННЯ

ЕКСПЕРИМЕНТУ

4.2 Параметр оптимізації

4.3 Фактори

4.4 Вибір моделі досліджуваного процесу

4.5 Вибір експериментальної області чинника (фактора) простору

4.6 Вибір основного рівня

4.7 Вибір інтервалів варіювання

4.8 Повний факторний експеримент типу 2К

4.8.2 Математична модель повного факторного

експерименту

4.9 Дробовий факторний експеримент

4.10 Обробка результатів експерименту

       

4.10.2 Помилка паралельних дослідів і перевірка

однорідності дисперсій

4.10.3 Перевірка значущості коефіцієнтів

4.10.4 Круте сходження по поверхні відгуку

4.11 Приклади розв’язання задач оптимізації

---          4.11.1 Приклад 1.

--- 4.11.2 Приклад 2.

--- 4.11.3 Приклад 3.

 

1