yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->Приймально-здавальні випробування машин

Експлуатація та обслуговування машин

Приймально-здавальні випробування машин

 

Машини після їх виготовлення підлягають випробуванням. При випробуваннях відбувається перевірка працездатності машини і одержання її показників та характеристик. Випробування насосів виконують у відповідності до ГОСТ 6134-87 «Насосы динамические. Методы испытаний». Крім цього, випробування проводять відповідно до «Програми і методики випробувань». Вони бувають попередні, приймальні і приймально – здавальні.

1        Попередні випробування проводять з метою перевірки якості виготовлення та складання машин, а також  перевірки відповідності показників дослідного зразка машини вимогам технічної документації.

2        Приймальні випробування проводять з метою визначення можливості вироблення машин у серійному виробництві.

3        Приймально-здавальні випробування - це основна форма вихідного контролю якості машин при їх серійному виробництві.

 

Програма і методика випробувань складається з:

а) мети проведення випробувань;

б)  визначення об'єкта і місця їх проведення;

в) підготовки до випробувань (необхідні обміри маси машини, діаметрів, зазорів та ін.);

г) переліку вимог техніки безпеки;

      д)обкатки (період обкатки, послідовність перевірки               працездатності машини, виявлення відмов);

е)випробувань із зазначенням характеристик, які необхідно визначити (це параметри, які підлягають контролю);

Попередні і приймальні випробування проводить комісія, до складу якої входять представники підприємства: головний інженер, головний конструктор, начальник цеху, начальник ВТК, крім них, технічний інспектор обкому профспілки та лікар з гігієни праці санепідемстанції. За результатами попередніх випробувань складають протокол з висновками комісії про відповідність робочих параметрів машини вимогам технічної документації. Після приймальних випробувань комісія складає акт з висновками про можливість серійного виробництва машин.        До виготовленої машини додається паспорт або інструкція з її експлуатації. Це обов’язковий документ. Розглянемо його зміст на прикладі насоса.

Паспорт містить такі відомості:

1Опис призначення машини: технічні характеристики, назву машини, кліматичне виконання, категорію розміщення; розшифрування умовних позначень, наприклад, ВВНМ 12,5/20 ПХЛ4: ВВН - насос вільновихровий; М – моноблочний; 12,5 – подача, м3/год; 20 – напір, м; ПХЛ4 – позначення кліматичного виконання (П – помірний, Х - холодний; 4 – категорія приміщення).

2 Опис будови та принципу дії.

3 Перелік заходів безпеки.

4 Інструкцію щодо підготовки до роботи (підготовки до ремонту, монтажу, пуску, регулювання, періоду обкатки).

5 Інструкцію щодо порядку роботи (докладно викладається порядок від пуску до зупинення).

6 Опис технічного обслуговування. Зазначають параметри  машини, які необхідно виміряти при її роботі; порядок розбирання і складання машини, ремонт неполадок та ін.

7 Свідоцтво про приймання. Це обов’язковий документ, який оформлюється і підписується після приймання машини.

8 Гарантії виробника: зазначається гарантійний термін експлуатації машини (12, 18, 24 місяці та ін.). Гарантійний термін відраховується з дня введення машини в експлуатацію.

9 Відомості про рекламації, консервацію, упаковку, транспортування і зберігання. Зазначається порядок подання рекламацій, надаються відомості про консервацію та пакування, термін дії консервації і вид консерванта, способи транспортування і зберігання та ін.

 

 

23