yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->Види насосних установок

Експлуатація та обслуговування машин

Види насосних установок

 

      За способом включення в роботу всі насосні установки можна поділити на 3 основні групи:

а) з насосами, що перебувають під заливом;

б) із самовсмоктувальними насосами;

в) насосами, що потребують заливання перед пуском.

      Заливання насоса проводять з метою заповнення його і всмоктувального трубопроводу рідиною і витискування з них повітря.

      Схеми заливання насоса:

            а) заливання від напірного трубопроводу, якщо він постійно перебуває під тиском;

б) заливання із застосуванням інжектора;

в) автоматичне заливання від бачка з рідиною;

г) заливання за допомогою вакуум-насоса.

 

Перед пуском залитого тим чи іншим способом насоса необхідно відкрити кран біля манометра і увімкнути електродвигун. При цьому засувка на напірному трубопроводі повинна бути закритою.

      Після того як насос матиме задану частоту обертання, а манометр покаже відповідний тиск, необхідно відкрити крани вакуумметра та на трубах підведення води до сальників.

      Потім відкрити засувку на напірному трубопроводі.

 

8.3 Характеристика насосної установки. Робочий режим

 

 

Рисунок 8.2 – Схема насосної установки:

1,2 – приймальний і напірний резервуари; 3 – насос

 

Розглянемо найпростішу схему насосної установки (рис.8.2). Характеристикою насосної установки називається залежність потрібного напору від витрати рідини

 

Нпотр=f(Q).                                         (8.1)

      Для переміщення рідини від приймального до напірного резервуарів необхідно витратити енергію (потрібний             напір Нпотр).

      Потрібний напір визначається за формулою

,                          (8.2)

де Нг – геометрична висота, м; р2 – р1 – різниця тисків у резервуарах, Па; ∑hвт – сумарні гідравлічні втрати на всмоктувальному і напірному трубопроводах, м.

     

Статичний напір не залежить від подачі Q:

,                                    (8.3)

      тоді

.                                 (8.4)

 

Для турбулентного режиму руху рідини

,                                      (8.5)

де k – опір трубопроводів насосної установки.

 

Характеристика трубопроводу

.                                     (8.6)

 

Робочий режим насоса

     

      Насос даної насосної установки працює у режимі, при якому потрібний напір дорівнює напору насоса, тобто при якому енергія, що споживається при русі рідини по трубах насосної установки Нпотр, дорівнює енергії, яка передається рідині насосом, тобто

Нпотрн.                                          (8.7)

 

Для визначення режиму роботи насоса необхідно в однакових масштабах нанести характеристику насоса Нн і характеристику насосної установки Нпотр. Точка перетину характеристик – робоча точка. Вона визначає робочий режим (рис.8.3).

 

 

Рисунок 8.3 – Визначення режиму роботи насоса

 

     

 

31