yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->8.4  Вибір насоса для роботи в заданих умовах

Експлуатація та обслуговування машин

8.4  Вибір насоса для роботи в заданих умовах

     

      Задані умови роботи: рід перекачуваної рідини, температура, густина, в’язкість (ρ і ν); подача Q, напір Н, найбільша висота всмоктування hвс (кавітаційний запас Δh), напруга електричної мережі (220В, 380В); характеристика приміщення насосної станції.

      Вибір насоса проводять у такому порядку:

 

1 Розраховують гідравлічні втрати ∑hвт і будують характеристику насосної установки Нпотр=f(Q).

2 Визначають потрібну подачу Q і напір Н на характеристиці насосної установки.

3 За каталогами насосів, що мають відомості про конструкцію, область застосування та характеристики, вибирають необхідний насос.

4 Суміщають характеристику насоса та характеристику насосної установки і визначають робочу точку (Qр, Нр), потім споживану потужність Nсп і к.к.д.  η.

5 Вибирають тип електродвигуна ( залежно від умов експлуатації та приміщення):

- за наявності в приміщенні нормальної вологи, заземлення, температури – серії А або А2;

- при експлуатації на відкритому повітрі, у  вологому приміщенні – серії АО або АО2;

- при експлуатації в пожежонебезпечному приміщенні – КОМ або ВАО.

 

 

8.5  Експлуатація насосних установок

 

8.5.1 Організація експлуатаційної служби

     

      Надійність роботи насосної установки залежить від організації експлуатаційної служби. Вона забезпечується постійним утриманням усього обладнання, трубопроводів, арматури і приладів у робочому стані. Порядок і режим експлуатації насосної установки обумовлюються її призначенням.

      Керівництво експлуатацією здійснює інженерно-технічний працівник відділу головного механіка або головного енергетика.

      В обов’язки відповідальної особи входить:

      а) систематичний контроль за роботою обслуговуючого персоналу;

      б) прийняття відповідальних рішень для зміни режимів роботи обладнання;

      в) забезпечення безпечної експлуатації насосної установки;

            У приміщенні насосної станції повинні бути вивішені інструкції з експлуатації обладнання і схема насосної установки.

      В інструкціях повинні бути зазначені:

      а) права і обов’язки обслуговуючого персоналу;

      б) послідовність операцій під час пуску і зупинення;

      в) режими роботи насосних агрегатів;

      г) способи усунення характерних несправностей;

      д) рекомендації щодо техніки безпеки і протипожежних заходів.

      Особа, яка обслуговує насосну установку, повинна знати будову насосного агрегату, принцип його роботи, призначення і розміщення запірно-регулюючої апаратури та контрольно-вимірювальних приладів.

      Персонал насосної станції повинен  оперативно діяти у випадках  виявлення несправностей у роботі насосної установки.

 

 

 

 

32