yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Різні конспекти лекцій->Содержание->9 Ремонт і відновлення працездатності машин

Експлуатація та обслуговування машин

9 Ремонт і відновлення працездатності машин

 

9.1 Ремонт машин. Види ремонтів

 

Технічне обслуговування уповільнює процес зношування машини і зменшує кількість її відмов. Але рано чи пізно для підтримки працездатності машини виникає необхідність у її ремонті.

Сучасне обладнання складається з 3 основних частин: механічної, електричної та електронної.

За  способом організації передбачено два види ремонту: плановий і неплановий.

Плановий ремонт, передбачений єдиною системою ТО і ремонту обладнання, виконується через встановлену цією системою кількість годин.

Неплановий ремонт, передбачений системою, але виконується у певному порядку (за необхідності).

За складом робіт передбачено 3 види планових ремонтів: поточний, середній і капітальний.

Розглянемо особливості ремонтів.

1 Поточний ремонт – основний вид ремонту в системі ПЗР (планового запобіжного ремонту), що забезпечує працездатність машини. При поточному ремонті машину частково розбирають на вузли, замінюють або  відновлюють окремі вузли і деталі, проводять ревізію механізмів, а також регулювання і випробування машини після ремонту.

2 Середній ремонт відновлює працездатність  (справність) і частково ресурс машини. При цьому її частково розбирають і замінюють окремі вузли та деталі.

3 Капітальний ремонт – це відновлення початкових характеристик машини і її ресурсу з повним розбиранням і заміною вузлів та деталей, з базовими включно.

Виконується цей ремонт у більшості випадків спеціалізованими ремонтними підприємствами.

 

 

9.2 Структура ремонтного циклу

 

Усі види робіт з планового технічного обслуговування та ремонту виконуються у визначеній послідовності, утворюючи цикли, що повторюються.

Ремонтний цикл – це сукупність різних видів планового ремонту, які повторюються і виконуються в передбаченій послідовності через встановлену однакову кількість годин роботи обладнання, що називаються міжремонтними періодами.

Ремонтний цикл завершується капітальним ремонтом.

Структура ремонтного циклу – це перелік ремонтів, що входять до його складу, і розміщених у послідовності їх виконання.

Наприклад:

 

КР – ПР – ПР – СР – ПР – ПР – КР,

 

КР – капітальний ремонт; ПР – поточний ремонт; СР – середній ремонт.

Тривалість ремонтного циклу – це кількість годин роботи обладнання, протягом яких виконуються всі ремонти, що входять до його складу.

Простої обладнання, пов’язані з виконанням планових і непланових ремонтів і технічним обслуговуванням, у тривалість ремонтного циклу не входять. Тривалість ремонтного циклу зображують розмірною лінією між капітальними ремонтами, з яких розпочинається і завершується цикл. Над розмірною лінією показують тривалість циклу в годинах. Наприклад:

 

      КР – ПР – ПР – СР – ПР – ПР – КР

20000

 

 

 

Міжремонтний період – це період між двома послідовними плановими ремонтами.

Тривалість міжремонтного періоду дорівнює тривалості всього ремонтного циклу, поділеній на кількість внутрішніх ремонтів циклу плюс 1. У нашому випадку внутрішніх      ремонтів 5:

                                  

ТМР = 20000:(5+­­­­­­­­1) = 3333 год.

 

 

34