yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Етика->Содержание->ЛЕКЦІЯ 10 Оцінка результативності КСВ

Етика бізнесу

ЛЕКЦІЯ 10 Оцінка результативності КСВ

 

1.     Соціальний аудит

2.     Методи оцінювання ділової репутації соціально відповідальної компанії

3.     Методи і процедури оцінювання ефективності програм КСВ

 

1)    Соціальний аудит

Соціальний аудит – процес, який дозволяє організації оцінити і продемонструвати її вклад у вирішення соціальних, економічних та екологічних проблем.

Соціальний аудит допомагає зрозуміти, в якій мірі організація виконує суспільні цілі і цінності, з якими вона консолідується, оцінити ступінь досягнення некомерційних цілей шляхом систематичного і регулярного моніторингу її діяльності та поглядів представників заінтересованих сторін, стейкхолдерів, що мають відношення до їх діяльності.

Соціальний звіт – це лише самооцінка, тому слід робити соціальний аудит такого звіту за рівнями А,А⁺,В,В⁺,С,С⁺.

На сьогоднішній день не має єдиної форми та загальновизнаної схеми проведення соціального аудиту. Світовий ринок послуг з проведення соціального аудиту знаходиться на стадії зародження. На сьогоднішній день налічується близько 30 аудиторських структур (агенції, суспільні організації), які роблять соціальний аудит. Найвідоміші: «Віжео» (Франція), «Аванзі» (Італія), «Сам» (Швейцарія) та ін.

В Україні тема соціального аудиту знаходиться поки що в стадії первинного дослідження і попереднього обговорення у середовищі спеціалістів.

 

2)                Методи оцінювання ділової репутації ( гудвілу ) соціально – відповідальної компанії

Ділова репутація (гудвіл) – це нематеріальний актив, вартість якого визначається різницею між балансовою вартістю активів підприємства і його звичайною ринковою вартістю, як цілісного майнового комплексу, що виникає внаслідок використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів (робіт, послуг, нових технологій, тощо):

ГВ= РВ – БВ

(гудвіл = ринкова вартість компанії мінус її вартість за бухгалтерським балансом)

Світовою практикою напрацьовані такі методи оцінки гудвілу:

1)бухгалтерський метод;

2)аналітичний метод;

3)за допомогою показників ділової активності;

4)метод чистих активів;

5)метод надлишкових прибутків;

6)метод дисконтування майбутніх прибутків;

7)метод звільнення від роялті;

8)метод мультиплікатора;

9) інші.

 

3)                Методи і процедури оцінювання ефективності програм КСВ

Економічний ефект програми КСВ = Р (результати ∆П) – З (понесені витрати на програму)

Ефективність = Р/З

Bt – вигоди від проекту у рік t;

i – ставка дисконту;

T – кількість років експлуатації проекту;

I – інвестиції;

NPV – чиста приведена вартість.

 

 

 

12