yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Етика->Содержание->ТЕМА 11 Корпоративна культура організації як необхідна умова КСВ

Етика бізнесу

ТЕМА 11 Корпоративна культура організації як необхідна умова КСВ

 

1.     Поняття корпоративної культури (КК). Взаємозв’язок корпоративної культури організації та КСВ.

2.     Процес формування та структура КК організації.

3.     Зовнішні прояви КК.

4.     Організаційна культура підприємства.

 

1)    Поняття корпоративної культури. Взаємозв’язок корпоративної культури організації та КСВ.

Корпоративна соціальна відповідальність не може виникнути без відповідного ґрунту. Передумовою для її формування є розвиток корпоративної та організаційної культури.

КК – це система цінностей, переконань, уявлень, вірувань, очікувань, а також ділових принципів: норм поведінки, традицій, ритуалів, які склалися в організації або в її підрозділах за час діяльності та які сприймаються більшістю співробітників.

За допомогою КК проявляються принципи організації, управлінський стиль, ділова і соціальна спрямованість.

КК компанії існує незалежно від того, працюють над нею на фірмі, чи ні. Однак, сформована стихійно, вона не завжди виявляється сприятливою для фірми.

 

2)    Процес формування та структура корпоративної культури організації

Усвідомлення КК як цілісного комплексу проявів розпочинається після аналізу її багаторівневості. Структуру корпоративної культури наведено на рис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Структура корпоративної культури

 

 

3)                Зовнішні прояви корпоративної культури

Найлегше побачити видимі прояви КК, які мають назву зовнішні прояви. До них належать фірмова символіка, свята, ділова етика, історія, які склались в установі, тобто фірмовий стиль установи.

Фірмовий стиль – система стилістичних прийомів, яка забезпечує формування єдиного образу фірми на всіх напрямах її діяльності. Це те, що робить компанію унікальною, своєрідною і впізнаною.

Фірмовий стиль забезпечує організацію такими перевагами:

1.                Сприяє підвищенню корпоративного духу, єдності співробітників, виробляє почуття причетності до загальної справи, «виховує фірмовий патріотизм»;

2.                Позитивно впливає на естетичний рівень, зовнішній вигляд товарів і приміщень фірми;

3.                Допомагає споживачеві орієнтуватися у потоці інформації, швидко і безпомилково знаходити потрібну фірму, підвищує ефективність реклами;

4.                Вказує споживачеві, що фірма бере на себе відповідальність за вироблений товар  або послугу, що є гарантією його якості.

До основних складових фірмового стилю традиційно відносять:

1.                Марку ( бренд);

2.                Корпоративний прапор;

3.                Фірмовий колір;

4.                Фірмовий комплекс шрифтів;

5.                Фірмові особливості дизайну продукції;

6.                Фірмові сигнатури і піктограми;

7.                Документи і посвідчення (перепустки,візитні картки, бейджи);

8.                Елементи діловодства (фірмові бланки, конверти, календарі, записники, тощо);

9.                Зовнішнє оформлення будівель;

10.           Інтер’єри та їх елементи (настінні календарі, стенди);

11.           Фірмовий одяг або фірмові елементи одягу (наприклад, краватка).

 

4. Організаційна структура підприємства

Багато науковців ототожнюють поняття організаційної та корпоративної культури. На сьогоднішній день вчені схиляються до думки, що організаційна культура є ширшим поняттям, але на її формування значною мірою впливає саме корпоративна культура організації.

КК є основним елементом організаційної культури, проте ці поняття не можна ототожнювати.

Організаційна культура – це не тільки система норм і цінностей, характерних для цієї організації, а й сформований стиль керівництва установою відповідно до системи цінностей.

 

 

 

13