yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Медицина->Содержание->          ЛЕКЦІЯ 1 ЗАСОБИ ДЛЯ НАРКОЗУ (ЗАГАЛЬНІ  АНЕСТЕТИКИ)  

Фармакологія

          ЛЕКЦІЯ 1 ЗАСОБИ ДЛЯ НАРКОЗУ (ЗАГАЛЬНІ  АНЕСТЕТИКИ)  

             

            Засоби для наркозу (загальні анестетики) - це лікарські засоби,

            введення яких у організм супроводжується зворотною втратою

            свідомості, всіх видів чутливості, зниженням тонусу і рефлекторної

            активності на фоні збереження життєво важливих функцій організму.

           

             М е х а н і з м д і ї

            Засоби для наркозу пригнічують синаптичну передачу збудження в

            ЦНС (центральна нервова система) шляхом взаємодії з мембранами

            клітин. Загальні анестетики включаються в фосфоліпідний бішар і

            гідрофобні зони білків клітинних мембран, що супроводжується зміною

            структурно-функціонального

            стану

           

            останніх.

            У

            результаті

            порушується робота кальцієвих і натрієвих каналів. Зменшення потоку

            іонів натрію у клітину супроводжується зниженням збудливості

            нейронів. Зменшення вхідного потоку кальцію є причиною порушення

            виділення медіаторів із пресинаптичної мембрани. У ЦНС при цьому

            знижується активність адренергічної і одночасно підвищується

            активність ГАМК-ергічної і опіатергічної передачі нервових імпульсів.

             К л а с и ф і к а ц і я п р е п а р а т і в

            І З а с о б и д л я і н г а л я ц і й н о г о н а р к о з у .

            1 Леткі рідини:

            - е ф і р д л я н а р к о з у ;

            - ф т о р о т а н ;

            - е н ф л у р а н ;

            - і з о ф л у р а н .

            2 Газоподібні речовини:

            - з а к и с а з о т у .

            І І З а с о б и д л я н е і н г а л я ц і й н о г о н а р к о з у .

            1 Похідні барбітурової кислоти:

            - т і о п е н т а л - н а т р і й ;

            - г е к с е н а л .

            2 Небарбітурові препарати:

            - к е т а м і н ( к е т а л а р , к а л і п с о л ) ;

            - п р е д і о н ;

            - п р о п а н і д и д ;

            - н а т р і ю о к с и б у т и р а т .

           

 

3