yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1.5. Призначення і роль фінансів

Финанси

1.5. Призначення і роль фінансів

 

Фінанси, як ніяка інша категорія (ціна, кредит тощо) дають можливість пристосувати (трансформувати) потреби виробництва до потреб споживання. Без фінансів неможливо забезпечити індивідуальний і суспільний кругообіг виробничих фондів на розширеній основі, регулювати галузеву і територіальну структуру економіки, упроваджувати  науково-технічні досягнення, стимулювати інвестиційну діяльність і забезпечувати  різні суспільні потреби.

У повсякденній господарській діяльності важлива не сама по собі категорія фінансів, а конкретні форми прояву фінансових відносин, види яких встановлюються державою. Визначаючи організаційні форми прояву категорії «фінанси», держава використовує їх як активний інструмент управління економікою.

Як економічний  інструмент господарювання фінанси  здатні кількісно і якісно впливати на суспільне виробництво.

Кількісний вплив характеризується об’ємом і пропозицією мобілізованих, розподілених і використаних фінансових ресурсів.

Якісний вплив  виявляється на користь учасників відтворювального процесу через форми організації фінансових відносин (яким способом формуються фінансові ресурси, в яких формах і на яких умовах здійснюється їх рух і використання).

Існують три головні напрями фінансового впливу на процеси суспільного розвитку:

1)    фінансове забезпечення потреб розширеного відтворення;

2)    фінансове регулювання економічних  і соціальних  процесів;

3)    фінансове стимулювання.

      Фінансове забезпечення відтворювального процесу це покриття витрат за рахунок фінансових ресурсів, акумульованих суб’єктами господарювання і державою.

        В умовах економічної і господарської самостійності, суб’єкти господарювання  формують джерела розширеного відтворення за рахунок власних фінансових ресурсів, залучених коштів на акціонерній основі, або на пайових основах грошових коштів інших підприємств, використання банківських кредитів, бюджетних асигнувань тощо. Додатковими  джерелами фінансового забезпечення можуть бути кошти, мобілізовані на ринку цінних паперів, іноземні інвестиції.

       Фінансове забезпечення розширеного відтворення може здійснюватися в таких формах:

·        бюджетне фінансування як  надання коштів з бюджету на безповоротній основі;

·        кредитування – це надання коштів на принципах поворотності, платності, терміновості і забезпеченості;

·        самофінансування передбачає здійснення витрат суб’єктів господарювання на основну діяльність і її розвиток за рахунок власних коштів. Принцип самофінансування допускає залучення кредитних ресурсів;

·        оренда (лізинг) – це передача майна в користування за певну плату і на певний термін;

·        інвестування –  процес  вкладення коштів в ті або інші об’єкти з розрахунком на збільшення їх вартості, а також отримання додаткового доходу.

Фінансове регулювання економічних і соціальних процесів здійснюється перш за все через перерозподіл частини доходів підприємств і організацій, а також населення і направлення цих коштів до бюджетів і державних цільових фондів для задоволення загальнодержавних потреб.

Конкретними формами здійснення розподілу і перерозподілу створеної вартості є фінансові важелі, до яких відносяться податки, обов’язкові платежі, норми амортизаційних відрахувань,  норми використання коштів в бюджетних установах,  орендна плата, відсоток за кредит, дотації, субсидії, субвенції, штрафи, пеня, премії тощо.

До фінансових стимулів розвитку виробництва і підвищення його ефективності  відносяться:

·        бюджетні стимули;

·        пріоритетне  інвестування фінансових ресурсів;

·        фінансові пільги і санкції.

В цілому роль фінансів в суспільстві полягає в наступному:

- фінанси забезпечують кругообіг  фінансових ресурсів і тим самим безперервність процесу відтворення;

- забезпечують розподіл ВВП і тим самим здійснюють забезпечення фінансових потреб юридичних, фізичних осіб і держави;

-  здійснюють перерозподіл первинних і вторинних доходів між галузями, регіонами, верствами населення, юридичними і фізичними особами;

-  впливають на інтереси суб’єктів розподільних відносин і регулюють різні напрями соціально-економічного розвитку;

- відіграють головну роль в системі економічних методів управління економікою;

-  фінансові показники є індикаторами економічного і соціального рівня розвитку суспільства, суб’єктів господарювання;

-  забезпечують контроль за формуванням і використанням фінансових ресурсів в державі.  

 

ПИТАННЯ  ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

1.  Що є предметом фінансової науки ?

2.  Сформулюйте визначення сутності фінансів.

3.  Які ви знаєте інструменти вартісного розподілу та перерозподілу валового

     внутрішнього продукту?

4.  Які основні ознаки фінансів?

5.  Що розуміється під терміном «фінанси»?

6.  Які історичні передумови виникнення фінансів?

7.  Які функції виконують фінанси?

8.  У чому полягає сутність і механізм дії розподільної функції фінансів?              

9.  В чому виражається сутність і значення контрольної функції фінансів?

10.  Яку роль відіграють фінанси в економічній системі?

11.  Яким чином фінанси впливають на суспільне виробництво?

 

 

 

 

 

10