yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Финанси

і джерела  формування

 

Виробнича і фінансова діяльність підприємств починається з формування фінансових ресурсів.

Фінансові ресурси підприємства -  це грошові доходи і надходження, що знаходяться у розпорядженні суб’єкта господарювання і призначені для виконання фінансових зобов’язань, здійснення витрат по розширеному відтворенню і економічному стимулюванню працівників. Формування фінансових ресурсів здійснюється за рахунок власних і прирівняних до них засобів, мобілізації ресурсів на фінансовому ринку і надходження грошових коштів від фінансово-банківської системи.

        Залежно від джерел формування  фінансові ресурси підприємства поділяються на:

·        сформовані  за рахунок власних і прирівняних до них грошових надходжень;

·        мобілізовані на фінансовому ринку;

·        ресурси, що поступають в порядку перерозподілу.

 

По праву власності фінансові ресурси поділяються на:

·        власні кошти суб’єкта господарювання;

·        залучені кошти;

·        позикові фінансові ресурси.

Первинне формування фінансових ресурсів відбувається у момент створення підприємства, коли утворюється статутний капітал. 

Основними власними джерелами фінансових ресурсів на підприємствах, що діють, є  прибуток (від основної і інших видів діяльності)  і амортизаційні  відрахування.

Прибуток і амортизаційні відрахування є результатом кругообігу засобів, вкладених у виробництво. Оптимальне використання амортизаційних відрахувань і прибутку за цільовим призначенням дозволяє відновити виробництво продукції на розширеній основі.

В процесі своєї діяльності підприємство може додатково залучати фінансові ресурси:

·        через випуск  і розміщення акцій і облігацій;

·         з бюджету або державних фондів цільового призначення;

·         з централізованих корпоративних фондів;

·         через отримання страхових сум при настанні відповідного страхового випадку.

Залучені фінансові ресурси по характеру використання наближаються до власних, оскільки після їх надходження вони переходять в розпорядження підприємства. Разом з тим існують деякі обмеження в їх використанні, тому що такі засоби мають в основному цільовий характер.

Бюджетні асигнування можуть  надаватися підприємствам (як правило, державним) в таких формах:

·        бюджетні інвестиції;

·        державні дотації;

·        державні субсидії.

Бюджетні інвестиції це виділення коштів з державного або місцевого бюджетів на розвиток виробництва, перш за все у вигляді капітальних вкладень. Вони спрямовуються в пріоритетні галузі і проекти, які визначають розвиток економіки  країни в цілому.

Державні дотації це виділення коштів з бюджету на покриття збитків підприємства, як правило, у разі, коли збитковість є наслідком певної політики держави, наприклад, цінової.

Державні субсидії це виділення коштів з бюджету суб’єктам підприємницької діяльності на вирішення певних завдань в межах різного роду державних програм.

Надходження з державних цільових фондів  за своїм змістом ідентичні бюджетним асигнуванням.

До позикових фінансових ресурсів відносяться:

1) банківський кредит.  Його необхідність визначається  характером кругообігу  основних і оборотних засобів, коли з’являється потреба в позикових коштах, які  запозичуються на певний час і на поворотній основі.

2) бюджетний кредит, який діє на тих самих принципах, що і банківський.

3) комерційний кредит – це  придбання товарів або отримання послуг з відстроченням їх оплати. Така угода оформляється спеціальним борговим зобов’язанням – комерційним векселем.

Кредитування на відміну від бюджетних асигнувань здійснюється з використанням принципів поворотності, терміновості, платності, забезпеченості.

Перехід на ринкові умови господарювання вимагає нових підходів  до формування фінансових ресурсів підприємств. В даний час значно скорочуються  об’єми фінансових ресурсів, що поступають від галузевих структур, об’єми бюджетних субсидій.  Зростає значення прибутку, амортизаційних відрахувань і позикових засобів  у формуванні фінансових ресурсів підприємств.

Значні фінансові ресурси, особливо по новостворюваних підприємствах, підприємствах, що реконструюються, можуть бути мобілізовані на фінансовому ринку. Формами їх мобілізації є: продаж акцій, облігацій і інших видів цінних паперів, що випускаються даним підприємством, кредитні інвестиції.

Використання фінансових ресурсів здійснюється підприємством по багатьом напрямам, головними з яких є:

·        платежі органам фінансово-банківської системи, обумовлені виконанням фінансових зобов’язань. Сюди відносяться: податкові платежі до бюджету і позабюджетних фондів, сплата відсотків банкам за користування кредитами, погашення раніше узятих позик, страхові платежі тощо;

·        інвестування власних коштів в капітальні витрати (реінвестування), пов’язане з розширенням виробництва і технічним його оновленням, переходом на нові прогресивні технології;

·        інвестування фінансових ресурсів в цінні папери: акції і облігації інших фірм, в державні позики тощо;

·        спрямування фінансових ресурсів на утворення грошових фондів заохочувального і соціального характеру;

·        використання фінансових ресурсів на добродійні цілі, спонсорство тощо.

 

25