yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->4.5.Фінанси громадських організацій і доброчинних фондів

Финанси

4.5.Фінанси громадських організацій і доброчинних фондів

 

         Добровільні громадські формування, об’єднуючі громадян на основі єдності інтересів, захоплень тощо, є некомерційними організаціями.

         Вони  створюються для задоволення і захисту соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних і інших спільних інтересів громадян.  Найбільш масовими і популярними серед громадських організацій є політичні партії, професійні союзи, спілки діячів мистецтв, спортивні спілки тощо.

         Доходи громадських організацій формуються в більшості за рахунок вступних і членських внесків, надходжень від  комерційних структур, які належать таким організаціям, від проведення платних заходів, добровільних і спонсорських пожертвувань фізичних і юридичних осіб.

         Добровільні пожертвування надаються  неприбутковим організаціям, доходи яких формуються виключно з добровільних пожертвувань або з бюджетних асигнувань. Вимоги цільового використання пожертвувань ставляться тільки при проведенні  екологічної, оздоровчої, культурної, освітньої, релігійної, наукової і добродійної діяльності.

         Для  політичних партій встановлені деякі обмеження. Зокрема, створені ними установи і організації,  можуть належати тільки до засобів масової інформації, а комерційна діяльність повинна бути пов’язана  з продажем суспільно-політичної літератури, продукції з власною символікою, проведенням фестивалів, свят, виставок, лекцій тощо.

Політичним партіям  заборонено  отримання коштів і майна від:

·        іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних громадян і осіб без громадянства;

·        державних органів і підприємств;

·        підприємств, створених на основі змішаної форми власності, в яких частина держави або іноземного учасника складає більше 20%;

·        не легалізованих об’єднань громадян;

·        анонімних жертводавців.

Витрати громадських формувань  пов’язані з необхідністю фінансування витрат на здійснення статутної діяльності  і її розвиток,  на оплату праці штатного управлінського апарату, адміністративно-господарських витрати, проведення культурно-масових заходів тощо. 

                Оскільки громадські організації – це некомерційні організації, вони не  сплачують податок на прибуток. Їх діяльність регламентується виключно власним статутом.

         Професійні союзи  - найбільш чисельні самодіяльні  громадські організації. Метою їх діяльності є захист інтересів і прав громадян, об’єднаних за професійною ознакою.

         Діяльність профспілкових організацій забезпечується за рахунок:    

·        вступних і членських внесків їх членів;

·        доходів від господарської, комерційної і ін. діяльності підприємств  і організацій, які їм належать;

·        добродійних внесків;

·        коштів, що поступають від підприємств відповідно до  колективних договорів.

Профспілкові організації мають право зберігати вільні кошти в установах банків, мати власність у вигляді будівель, готелів і ін. майна.

         Кошти, що поступають первинним профспілковим організаціям, витрачаються відповідно до кошторису на:

·        культурно-виховну роботу;

·        фізичну культуру і спорт;

·        матеріальну допомогу членам профспілок;

·        адміністративно-господарські і організаційні витрати;

·        преміювання профактиву.

Професійні союзи не є платниками податків, а підлеглі їм комерційні організації сплачують їх на загальних підставах.

         Однією з форм  реалізації і розвитку добродійної діяльності в сучасних умовах є створення доброчинних фондівГоловною метою їх функціонування є здійснення доброчинної діяльності на користь суспільства або окремих категорій громадян.

         Доброчинна діяльність в Україні здійснюється в таких напрямах:

·        поліпшення матеріального стану соціально незахищених верств населення;

·        надання допомоги особам, що постраждали  від стихійного лиха, конфліктів, жертвам репресій;

·        підтримка розвитку охорони здоров’я, освіти, культури;

·        захист і охорона навколишнього середовища;

·        захист і охорона історичних пам’ятників тощо.

Кожен фонд є юридичною особою. Держава не втручається в діяльність доброчинних фондів.

         Залежно від статуту  доброчинні фонди поділяються  на державні і місцеві. Фонди можуть мати у власності засоби, майно, майнові права, необхідні для здійснення статутної діяльності.

         Особливістю фінансів доброчинних фондів є те, що в джерелах формування їх коштів,  переважають добровільні пожертвування і спонсорські внески. Держава може надавати їм допомогу і додаткові пільги.

         Доходи доброчинних фондів формуються за рахунок:

·        внесків членів фондів;

·        добродійних внесків і пожертвувань фізичних і юридичних осіб;

·        коштів, що передаються на договірній основі фізичними і юридичними особами для фінансування конкретних програм, що відповідають завданням фонду;

·        кредитів і інших позик;

·        частини доходів від  діяльності створених доброчинними фондами суб’єктів підприємництва в межах, передбачених їх статутними документами.

Кошти  доброчинних фондів витрачаються:

·        на доброчинну діяльність відповідно до статуту (виділення стипендій обдарованим дітям, організацію спортивних змагань, олімпійських і параолімпійських ігор і ін.);

·        оплату праці штатним працівникам;

·        адміністративно-господарські витрати і ін.

       В  Україні до доброчинних фондів відносяться такі фонди як «Україна дітям», «Відродження», «Сімейний круг» тощо.

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

1.     Дайте визначення поняттю «фінанси суб’єктів господарювання».

2.     У чому полягає суть фінансів суб’єктів господарювання?

3.     Які функції виконують фінанси підприємств?

4.     На яких принципах засновано функціонування фінансів підприємницьких структур?

5.     Що являє собою вкладений капітал суб’єкта підприємництва;

6.     Чим відрізняється основний капітал від оборотного?

7.     Які чинники впливають на розмір доходів підприємства?

8.     Як розподіляється дохід підприємства?

9.     Що є фінансовими ресурсами підприємства?

10.                       Який склад власних і залучених фінансових ресурсів підприємств?

11.                       Які особливості організації і функціонування фінансів підприємств різних форм власності?

12.                       У чому полягають особливості фінансів некомерційних установ і організацій?  

 

 

 

 

29