yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Финанси

 

 

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1.  СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ, ЇХ ФУНКЦІЇ І РОЛЬ

1. 2. Виникнення фінансів і їх генезис

1.3. Сутність і відмінні ознаки фінансів

1.4. Функції фінансів

1.5. Призначення і роль фінансів

РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА

--- 2.1. Поняття фінансової системи, її структурна побудова

---  і основи функціонування

2.2. Призначення і специфічні ознаки сфер і ланок фінансової системи

2.3. Управління фінансовою системою

РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ

3.2. Фінансовий механізм, його склад, структура та роль у реалізації фінансової політики.

3.3.Фінансове планування і прогнозування

3.4. Управління фінансами і фінансове право

3.5. Фінансовий контроль, його сутність, види, форми і методи

!-!  

--- 3.5.1. Сутність фінансового контролю

3.5.2.Види, форми і методи фінансового контролю       

РОЗДІЛ 4. ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

4.2. Основи організації фінансів суб’єктів підприємництва (підприємств)

реального сектору економіки

4.3. Фінансові ресурси підприємств, їх склад

і джерела  формування

 

4.4.Особливості організації і функціонування фінансів підприємств

 різних форм власності та видів діяльності.

4.5.Фінанси громадських організацій і доброчинних фондів

РОЗДІЛ 5. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ

5.2 Державні доходи, їх джерела і  методи  мобілізації

5.3. Економічна сутність і класифікація державних витрат

РОЗДІЛ 6. ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА

6.2. Елементи податку та їх характеристика

6.3. Класифікація податків

         6.4. Податкова система держави і принципи оподаткування

6.5.Організація податкової роботи та діяльність державної податкової служби

РОЗДІЛ 7. БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

7.2. Бюджетний устрій і бюджетна  система

7.3. Міжбюджні відносини

7.4. Бюджетний процес і його учасники

РОЗДІЛ 8.  ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

8.2. Доходи державного бюджету і їх класифікація

                8.3. Видатки державного бюджету та їх класифікація 

8.4. Бюджетний дефіцит та шляхи його скорочення

8.5. Бюджетний процес на загальнодержавному рівні

РОЗДІЛ 9. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ

9.2. Фонди  державного соціального страхування

9.2.1 Пенсійний фонд України

        9.2.2. Фонд соціального страхування на випадок безробіття

9.2.3.  Фонд соціального страхування з тимчасової втрати

працездатності 

9.2.4. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань

9.2.5. Фонд захисту інвалідів

9.3. Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

РОЗДІЛ 10. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

10.2. Склад місцевих фінансових ресурсів

10.3. Місцеві бюджети,  їх сутність і  значення

10.4. Доходи місцевих бюджетів

10.5. Видатки місцевих бюджетів

РОЗДІЛ 11. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

11.2. Форми державного кредиту та класифікація позик

11.3. Державний борг, його формування і обслуговування

11.4. Управління державним боргом

РОЗДІЛ 12. СТРАХУВАННЯ  ТА  СТРАХОВИЙ РИНОК

--- 12.1. Об’єктивна  необхідність і сутність страхового захисту. Страхові

--- фонди як джерело забезпечення страхового захисту

12.2. Економічна  природа і сутність страхування

12.3. Фуянкції і принципи страхування

12.4. Класифікація страхування

 12.5. Поняття страхового ринку, його структура

12.6. Державне регулювання у сфері страхування

РОЗДІЛ 13. ФІНАНСОВИЙ РИНОК

13.2. Сегментація фінансового ринку

13.3. Характеристика інструментів фінансового ринку

13.4. Суб’єкти фінансового ринку

13.5. Фінансові посередники: класифікація та функціональне призначення

РОЗДІЛ 14. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

14.2. Міжнародний фінансовий ринок і його структура

14.3. Міжнародні розрахунки і валютне регулювання

14.4. Міжнародні економічні організації  та міжнародні фінансові інституції

 

1