yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->5.2 Державні доходи, їх джерела і  методи  мобілізації

Финанси

5.2 Державні доходи, їх джерела і  методи  мобілізації

 

         Державні доходи – це сукупність різних видів грошових надходжень до фондів держави, які використовуються нею для виконання  своїх завдань і функцій. Вони є тією частиною грошових відносин з приводу розподілу і перерозподілу ВВП, яка пов’язана з формуванням доходів одного з головних суб’єктів розподільних відносин – держави.

       Суб’єктами відносин у формуванні державних доходів є держава, з одного боку, і підприємства, установи, організації, населення - з іншою.        

         Вартісним виразом цих відносин, що виникають і функціонують об’єктивно, є фонди грошових коштів, якими розпоряджається держава. Державні доходи складають фінансову базу функціонування держави.

         Залежно від рівня розміщення виділяють централізовані і децентралізовані державні доходи.

         До централізованих доходів   відносяться кошти, призначені для формування централізованих грошових фондів, - державного і місцевих бюджетів, державних цільових фондів. Децентралізовані доходи це доходи державних підприємств, установ, організацій, які формуються переважно за рахунок  їх прибутку і використовуються по місцю їх створення.   

         Перерозподільні процеси, які здійснюються за допомогою державних фінансів, – це явище макрорівня, проте роль державних фінансів виявляється також у формах і методах мобілізації фінансових ресурсів.

         Залежно від методів акумуляції фінансових ресурсів можна виділити наступні групи державних доходів:

·        обов’язкові платежі і збори;

·        добровільні надходження;

·        емісія (включаючи як емісію грошей, так і кредитну емісію);

·        надходження від роздержавлення і приватизації державного майна;

·        державний кредит;

·        надходження від зовнішньоекономічної діяльності.

Джерелами формування державних доходів можуть бути:

·        доходи, що одержані від розподілу знов створеної вартості, тобто національного доходу;

·        доходи, що включаються до складу фонду відшкодування (наприклад, амортизаційні відрахування);

·        доходи від реалізації національного багатства.

         Державні доходи включають не тільки доходи від державної власності, а і доходи, що одержані державою в порядку перерозподілу  від інших форм власності і населення.

         Власні доходи держави  формуються на основі реалізації її прав власника: доходи державних підприємств, установ і організацій і доходи, що отримуються від  державного майна (землі, природних багатств і угідь).

         Перерозподіл доходів підприємницьких структур колективної і приватної власності, а також доходів населення здійснюється на основі наданих державі прав у сфері регулювання і розподілу доходів.

         Державні доходи можуть формуватися на поворотній і безповоротній основі. Поворотні доходи – це державні позики. До безповоротних доходів відносяться доходи безпосередньо держави і доходи, що поступають від інших суб'єктів розподільних відносин на законодавчій основі.

         Центральне місце в системі доходів держави займають доходи державного і місцевих бюджетів, завдяки яким мобілізується основна частина фінансових ресурсів, необхідних для  фінансового забезпечення виконання державою покладених на неї функцій. Наприклад, в США через бюджет перерозподіляється 28% ВВП, в Германії -40%, у Швеціі- 50%. У Україні бюджетні ресурси складають 34% фінансових ресурсів держави і близько 45% ВВП.

 

 

31