yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->         6.4. Податкова система держави і принципи оподаткування

Финанси

         6.4. Податкова система держави і принципи оподаткування

 

 В умовах ринкової економіки податкова система є важливим елементом регулювання економічних і соціальних процесів у державі. Ефективність  її функціонування визначається багатьма факторами і насамперед економічним становищем країни, розкладом політичних сил, рівнем податкової культури, досягненнями економічної науки тощо.

          Зміст і структура податкової системи визначаються податковою політикою, що є виключним правом держави, яка проводить її самостійно, відповідно до завдань соціально-економічного розвитку.

  Податкова система – сукупність врегульованих правовими нормами податків і зборів, що стягуються з юридичних і фізичних осіб на території певної держави, принципів, форм і методів їх встановлення, зміни або відміни, а також дій щодо забезпечення їх сплати, контролю і відповідальності за порушення податкового законодавства.

Податкова система включає дві групи відносин:                                                                         по-перше, відносини які регулюють сукупність податків і зборів;                                                                                                                                               по-друге, відносини  щодо встановлення, змін, відміни податків і зборів,

        забезпечення їх сплати, організації контролю і відповідальності за

        порушення податкового законодавства.

Важливою складовою податкової системи є принципи її побудови, які розробляються виходячи із загальних принципів оподаткування, вироблених фіскальною теорією і практикою. Основоположником теорії оподаткування є шотландський економіст і філософ Адам Сміт. Він розробив чотири загальних принципи оподаткування, складання і класифікації: рівномірність, визначеність, зручність, дешевизна. Всі ці принципи набули особливої актуальності в даний час. Порушення їх приводить до обтяжливості  податків, гальмує інвестиційні процеси, веде до серйозного розшарування суспільства.

Податкова система України встановлена Законом «Про систему оподаткування», прийнятим в 1991г. В даний час система оподаткування будується відповідно до Закону України «Про систему оподаткування» від 19.02.1997г. і подальшими змінами і доповненнями до нього. Цим законом визначені такі принципи побудови і призначення системи оподаткування:

·        стимулювання науково-технічного прогресу, технологічного оновлення виробництва, виходу вітчизняного товаровиробника на Світовий ринок високотехнологічної продукції;

·        стимулювання підприємницької виробничої діяльності та інвестиційної активності – введення пільг щодо оподаткування прибутку (доходу), спрямованого на розвиток виробництва;

·        обов'язковістьвпровадження норм щодо сплати податків і зборів, визначених на підставі достовірних даних про об’єкти оподаткування за звітний період, та встановлення відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства;

·        рівнозначність і пропорційністьсправляння податків з юридичних осіб здійснюється у певній частці від отриманого прибутку і забезпечення сплати рівних податків і зборів на рівні прибутки і пропорційно більших податків і зборів  - на більші доходи;

·        рівність, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінаціїзабезпечення однакового підходу до суб’єктів господарювання (юридичних і фізичних осіб, включаючи нерезидентів) при визначенні обов’язків щодо сплати податків і зборів;

·        соціальна справедливістьзабезпечення соціальної підтримки малозабезпечених верств населення шляхом запровадження економічно обгрунтованого мінімуму доходів громадян та застосування  диференційованого і прогресивного оподаткування громадян, які отримують високі та надвисокі доходи;

·        стабільність – забезпечення незмінності податків і зборів (обов’язкових платежів) і їх ставок, а також податкових пільг протягом бюджетного року;

·        економічна обгрунтованістьвстановлення податків і зборів (обов’язкових платежів) на підставі показників розвитку національної економіки та фінансових можливостей з урахуванням необхідності досягнення  збалансованості витрат бюджету з його доходами;

·        рівномірність сплати встановлення строків сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджету для фінансування витрат;

·        компетенція встановлення і скасування податків і зборів (обов’язкових платежів), а також пільг їх платникам здійснюються відповідно до законодавства про оподаткування виключно Верховною радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами;

·        єдиний підхідзабезпечення єдиного підходу до розробки податкових законів з обов’язковим визначенням платника податку і збору (обов’язкового платежу), об`єкта оподаткування, джерела сплати податку, збору (обов’язкового платежу), податкового періоду, ставок податку і збору (обов’язкового платежу), строків та порядку сплати податку, підстав для надання податкових пільг;

·        доступність – забезпечення дохідливості норм податкового законодавства для платників податків і зборів (обов’язкових платежів).

         Сучасні податкові системи мають досить складну структуру, яка включає в себе різні види податків.

Система оподаткування в Україні складається із загальнодержавних і місцевих податків і зборів.

Загальнодержавні податки і збори складаються з чотирьох груп: прямі податки; непрямі податки; платежі за ресурси і інші обов’язкові платежі; збори до цільових фондів.

До складу цих груп входять:

а) прямі податки:

1)    податок на прибуток підприємств;

2)    податок на доходи фізичних осіб;

3)    податок з власників транспортних засобів і інших самохідних машин і механізмів;

4)    податок на нерухоме майно (закон ще не прийнятий);

5)    плата (податок) за землю;

6)    податок на промисел;

б) непрямі податки:

7)    податок на додану вартість;

8)    акцизний збір;

9)    мито;

в) платежі за ресурси і інші обов’язкові платежі:

10)           збір за спеціальне використання природних ресурсів;

11)           збір за геологорозвідувальні роботи, що виконуються за рахунок Державного бюджету;

12)           державне мито;

13)           збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства (введений з червня 1999г.);

14)           єдиний збір, що стягується в пунктах пропуску через державний кордон України;   

15)           збір за використання радіочастотного ресурсу України;

16)           збір за проведення гастрольних заходів ;

17)           збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та      теплову енергію;

18)           судовий збір;

19)           збір у вигляді цільової надбавки до затвердженного тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності;

20)           фіксований сільськогосподарський податок.

г) збори до цільових фондів:

21) збір на обов’язкове  державне пенсійне страхування;

22) збори  до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

23) збір за забруднення навколишнього природного середовища;

           До спрощеної системи оподаткування відносяться:

·        єдиний податок (для малого підприємництва);

·        фіксований прибутковий податок (для оподаткування фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності).

                   До місцевих податків і зборів відносяться:

1)    податок з реклами;

2)    комунальний податок;

3)    збір за припаркування автотранспорту;

4)    ринковий збір;

5)    збір за видачу ордера на квартиру;

6)    курортний збір;

7)    збір за участь у бігах на іподромі;

8)    збір за виграш на бігах на іподромі;

9)    збір з осіб, що беруть участь в грі на тоталізаторі на іподромі;

10)           збір за право використання місцевої символіки;

11)           збір за право проведення кіно- і телезйомок;

12)           збір за право проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей;

13)           збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг;

14)           збір із власників собак.

 

 

36