yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->РОЗДІЛ 8.  ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

Финанси

РОЗДІЛ 8.  ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

 

8.1. Сутність і значення державного бюджету

 

       Державний бюджет – провідна  ланка фінансової системи і основна фінансова категорія. Фінансові відносини, що складаються у держави з юридичними і фізичними особами, називаються бюджетними. Специфіка цих відносин як частини фінансові полягає в тому, що вони, по-перше, виникають в розподільному процесі, неодмінним учасником якого є держава ( в особі відповідних органів влади), і по-друге, пов’язані з формуванням і використанням централізованого фонду грошових коштів, призначеного для задоволення загальнодержавних потреб.

Бюджетні відносини характеризуються великим різноманіттям, оскільки опосередкують різні напрями розподільного процесу (між секторами економіки, сферами суспільної діяльності, галузями економіки, територіями країни) і охоплюють всі рівні господарювання (державний, республіканський, місцевий).

Бюджетним відносинам властивий об’єктивний характер. Він обумовлений тим, що в руках держави щорічно повинна концентруватися  певна частка ВВП,  необхідна для задоволення соціально-культурних потреб громадян, вирішення оборонних завдань, покриття загальних витрат державного управління.

В процесі функціонування бюджетні відносини отримують відповідне їм матеріально-речове втілення; вони матеріалізуються  в бюджетному фонді країни, що має складну організаційну структуру. Конкретна величина бюджетного фонду, що відображає ступінь централізації фінансових ресурсів в руках держави, залежить від ряду чинників: рівня розвитку економіки; методів господарювання на підприємствах, в організаціях, установах; вирішуваних суспільством економічних і соціальних завдань.

Сукупність бюджетних відносин по формуванню і використанню бюджетного фонду країни складає поняття державного бюджету.

Державний бюджет - це сукупність грошових відносин, що складаються у держави з юридичними і фізичними особами з приводу перерозподілу ВВП і національного багатства  у зв’язку з формуванням  і використанням основного централізованого фонду грошових коштів, призначеного для забезпечення виконання державою її функцій.

Будучи економічною формою існування реальних, об’єктивно обумовлених розподільних відносин, виконуючи специфічне суспільне призначення по задоволенню потреб суспільства і його державно-територіальних структур, бюджет може розглядатися як самостійна економічна категорія. Ця категорія, будучи частиною фінансів характеризується тими ж рисами, які властиві фінансам в цілому, але одночасно має особливості, що відрізняють її від інших сфер і ланок фінансових відносин.

 До таких особливостей державного бюджету належать наступні:

·        державний бюджет є особливою економічною формою перерозподільних відносин, пов’язаних з відособленням частини ВВП в руках держави і її використанням з метою задоволення  потреб всього суспільства і окремих його державно-територіальних формувань;

·        за допомогою бюджету відбувається перерозподіл ВВП і   національного багатства між галузями економіки, територіями країни, сферами суспільної діяльності;

·        пропорції бюджетного перерозподілу вартості визначаються потребами розширеного відтворення в цілому і завданнями, що стоять перед суспільством на кожному історичному етапі його розвитку;

·        область бюджетного розподілу займає центральне місце у складі державних фінансів, що обумовлене ключовим положенням бюджету в порівнянні з іншими ланками.

Державний бюджет  з позицій економічної сутності може розглядатися  як самостійна економічна категорія, а з позицій законодавчого встановлення фінансової бази держави – як її  фінансовий план.

Сутність державного бюджету як економічної категорії реалізується через розподільну  і контрольну функції.

Завдяки розподільній функції відбувається концентрація грошових коштів в руках держави і їх використання з метою задоволення загальнодержавних потреб; контрольна функція дає змогу дізнатися, наскільки своєчасно і повно фінансові ресурси поступають в розпорядження держави, як фактично складаються пропорції в розподілі бюджетних коштів, чи ефективно вони використовуються.

 

 

42