yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Финанси

працездатності 

         Цей фонд   здійснює управління загальнодержавним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, пов’язаними з народженням і похованням. Фонд є самостійною некомерційною самоврядною організацією, гарантом його діяльності є держава. Фонд здійснює захист прав громадян на отримання матеріального забезпечення і соціальних послуг у разі тимчасової непрацездатності, вагітності і пологів, народження дитини, необхідності догляду за малолітньою дитиною, смерті громадянина або члена його сім’ї.

         Управління Фондом здійснюється на паритетних основах державою, представниками застрахованих осіб і працедавців.

         Кошти цього фонду зараховуються на єдиний централізований рахунок фонду в установах банків, визначених Кабінетом Міністрів України для обслуговування коштів Державного бюджету України або спеціалізованого банку, який обслуговує фонди по окремих видах страхування. Коштии Фонду можуть використовуватися тільки відповідно до їх цільового призначення.

         Для забезпечення фінансової стабільності фонду створюється резерв страхових коштів в сумі, необхідній для фінансування всіх видів матеріального забезпечення з розрахунку на місяць. У разі не використання коштів фонду в поточному році вони переходять на наступний фінансовий рік.

        Платниками страхових внесків до цього фонду є страхувальники і застраховані особи. Розмір страхових внесків щорічно встановлюється Верховною Радою України.

 

     Формування доходів бюджету  Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності  здійснюється за рахунок таких джерел:

-         страхових внесків працедавців;

-         страхових платежів найманих працівників;

-         страхових платежів осіб, які забезпечують себе роботою самостійно (підприємці, адвокати, творчі працівники тощо);

-         страхових платежів громадян України, що працюють за її межами;

-         благодійних внесків юридичних і фізичних осіб;

-         асигнувань з Державного бюджету

-         інших надходжень.

Кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування в

зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленим народженням і похованням використовуються на такі цілі:

1)    виплату допомоги застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю і пологами, при народженні дитини, на поховання;

2)    фінансування санаторно-курортного лікування і оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей;

3)    створення резервів страхових коштів;

4)    забезпечення поточної діяльності та утримання органів Фонду, розвиток його матеріальної бази.

 

 

 

 

52