yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->9.2.4. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань

Финанси

9.2.4. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань

 

         Цей Фонд є некомерційною самоврядною організацією, що здійснює страхування від нещасного випадку. Він діє під контролем держави, представників застрахованих осіб і працедавців.

          Страхування від нещасного випадку і професійного захворювання є самостійним видом загальнообов’язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист життя і здоров’я  громадян в процесі їх трудової діяльності.

         Фонд соціального страхування від нещасних випадків створений з метою проведення профілактичних заходів щодо охорони праці, відновлення здоров’я  і працездатності  потерпілих на виробництві в результаті нещасних випадків, відшкодування ним заподіяного матеріального і морального збитку. Працівники не несуть ніяких витрат на страхування від нещасного випадку.   Кошти на здійснення страхування від нещасного випадку не включаються до складу Державного бюджету України, використовуються виключно по їх призначенню і зараховуються на єдиний централізований рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків в установах банків, визначених Кабінетом Міністрів України для обслуговування коштів державного бюджету.

         Джерелами формування Фонду соціального страхування від нещасних випадків є:

-         внески працедавців;

-         прибуток від розміщення тимчасово вільних коштів Фонду на депозитних рахунках;

-         штрафні санкції за порушення законодавства з безпеки праці;

-         добровільні внески

-         інші надходження.

         Страхові тарифи диференційовані по групах галузей економіки (видах робіт) залежно від класу професійного ризику виробництва і їх розмір встановлюється законом.

         Розміри страхових внесків страхувальників розраховуються для кожного підприємства Фондом соціального страхування від нещасних випадків. При цьому розміри внесків для працедавців обчислюються у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, а для добровільно застрахованих осіб (священнослужителі,  особи, що забезпечують себе роботою самостійно) – у відсотках до мінімальної заробітної плати.

        Кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків використовуються на такі цілі:

-         виплату пенсії по інвалідності;

-         виплату пенсії у зв’язку з втратою годувальника;

-         виплату втраченого заробітку;

-         виплату одноразової допомоги потерпілому  і членам його сім’ї;

-         фінансування витрат на медичну і соціальну допомогу потерпілим.

 

         Діяльність цього Фонду регулюється:

·        Основами законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14.01.1998г. №16/98-ВР;

·        Кодексом законів про працю України (322-08);

·        Законом України «Про охорону праці» (2694-12);

·        Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.11.1999г. (№ 1105-14)  і ін.

 

 

53