yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->9.3. Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

Финанси

9.3. Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

 

           Серед економічних державних цільових фондів велике значення має Державний фонд охорони навколишнього природного середовища.

         Цей фонд був створений в 1991 році для концентрації коштів,  з метою цільового фінансування природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, а також для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення.

         Правовою основою функціонування Фонду є:

·        Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»  №1264 від 25.06.1991г.;

·        Постанова Кабінетв Міністрів України «Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягування цього збору» № 634 від 07.05.1998г.;

·        Постанова Кабінету Міністрів України  «Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища» №181, від 15.02.2002г.

         Головним розпорядником коштів Фонду є Міністерство екології і природних ресурсів України в особі його Міністра.

         Державний фонд охорони навколишнього природного середовища входить до складу Державного бюджету України. Фонд діє на державному, обласному і місцевому рівнях.    

        До джерел формування Державного фонду охорони навколишнього природного середовища входять:

-         збір за забруднення навколишнього природного середовища;

-         штрафи за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища;

-         добровільні внески і пожертвування підприємств, організацій, громадян;

-         інші кошти, визначені законодавством.

         Основним джерелом надходжень коштів є збір за забруднення навколишнього природного середовища, який встановлюється за:

-         викиди в атмосферу забруднюючих речовин  стаціонарними і пересувними джерелами забруднення;

-         скидання забруднюючих речовин у водні і підземні горизонти;

-         розміщення відходів в навколишньому природному середовищі.

         Ставки збору вводяться урядом АРК і органами місцевого самоврядування на базі лімітів викидів і скидань забруднюючих речовин і розміщення відходів, а також нормативів плати за них.

         Ліміти викидів стаціонарними джерелами забруднення встановлюються Міністерством охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України у формі видачі дозволу на викиди і скидання строком на 5 років.

         Нормативи збору встановлюються Кабінетом Міністрів України як фіксовані суми в гривні за одиницю основних забруднюючих речовин і розміщення відходів.

         За понадлімітні об’єми викидів, скидань забруднюючих речовин і розміщення відходів збір обчислюється і  стягується в п’ятикратному розмірі.

         Суми збору за викиди стаціонарними джерелами забруднення обчислюються платниками самостійно щокварталу наростаючим підсумком з початку року. Загальна сума збору визначається як сума збору в межах ліміту і за понадлімітні викиди.

         Основними напрямами використання Державного фонду охорони навколишнього природного середовища є:

-         фінансування природоохоронних заходів;

-         фінансування ресурсосберігаючих заходів;

-         забезпечення екологічної безпеки.

         Кошти Фонду використовуються в межах бюджетних програм визначених законодавством, відповідно до кошторисів доходів і витрат, що затверджуються Міністерством екології і природних ресурсів за узгодженням з Міністерством фінансів України. Перелік природоохоронних заходів в межах бюджетних програм Фонду узгоджуються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства екології і природних ресурсів.  

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

1.     У чому полягає сутність і мета формування державних цільових  фондів?

2.     На які групи поділяються державні цільові фонди?

3.     Які державні цільові фонди створюються в Україні?

4.     Які джерела формування державного Пенсійного фонду?

5.     Охарактеризуйте основні напрями використання і завдання Пенсійного фонду.

6.     Які джерела формування і напрямки використання Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності?

7.     Які джерела формування і напрямки використання Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань?

8.     Які джерела формування і напрямки використання Фонду загальнообов’язкового  державного страхування на випадок безробіття?

9.     Визначте мету створення і напрямки використання Державного фонду охорони навколишнього природного середовища.

10.           Назвіть джерела формування Фонду соціального захисту інвалідів.

11.           Назвіть джерела формування державного фонду охорони навколишнього природного середовища.

 

 

                                                  

 

55