yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->10.2. Склад місцевих фінансових ресурсів

Финанси

10.2. Склад місцевих фінансових ресурсів

 

         Місцеві фінанси можна охарактеризувати і  як сукупність грошових коштів, використовуваних на економічний і соціальний розвиток територій. У сучасних умовах територіальні органи влади покликані забезпечувати комплексний розвиток регіонів, пропорційний розвиток виробничої і невиробничої сфер на підвідомчих територіях. Значно зростає їх координаційна функція в економічному і соціальному розвитку територій. Вказані чинники викликають необхідність подальшого розширення і зміцнення фінансової бази місцевих органів влади, вирішення ряду проблем, пов’язаних з удосконаленням методів формування і використання фінансових ресурсів територій.

          До складу місцевих фінансових ресурсів включають:

1. Фінансові ресурси місцевих органів влади, в тому числі:

                 - місцевий бюджет;

                 - цільові фонди;

2. Фінансові ресурси підприємств комунальної форми власності.

         Центральне місце у системі місцевих фінансів займають місцеві бюджети.

          Нині в Україні налічується понад 12 тисяч місцевих бюджетів. В  них протягом останніх років зосереджується приблизно третина бюджетних ресурсів країни; за їх рахунок проводиться задоволення потреб населення відповідних територіальних формувань.

         На сучасному етапі розвитку нашої держави поставлено завдання реформування місцевих бюджетів, перетворення їх у ефективний інструмент соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних формувань. Вирішити це завдання можна шляхом:

-         зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування;

-          вдосконалення регулювання міжбюджетних відносин;

-          запровадження середньострокового планування місцевих бюджетів;

-          посилення їх інвестиційної складової;

-          децентралізації бюджетної системи;

-          підвищення ефективності управління і посилення контролю за формуванням і використанням коштів місцевих бюджетів;

-          забезпечення прозорості бюджетного процесу на місцевому рівні.

         Кошти цільових фондів місцевого самоврядування також відносяться до місцевих фінансових ресурсів. Джерелами формування таких фондів служать спеціальні збори, добровільні внески юридичних і фізичних осіб і інші джерела. Такі фонди мають найчастіше цільове призначення.  

        Практика їх функцінування в Україні за роки незалежності була досить суперечливою. Річ у тому, що у законодавчих актах, які ознаменували відродження місцевого самоврядування на початку 1990-х років, було передбачено право органів місцевого самоврядування утворювати і використовувати позабюджетні фонди. Проте у наступні роки відбувалося поступове згортання сфери їх функціонування шляхом включення до відповідних бюджетів. Згідно з Бюджетним кодексом України (2001 р.) створення позабюджетних фондів органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами не допускається.

         Протягом останніх років лише близько 1% сукупних доходів місцевих бюджетів України формувався за рахунок відрахувань до цільових фондів: фонди охорони навколишнього природного середовища; інші цільові фонди місцевих рад; цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади.

         Фінансові ресурси підприємств комунальної форми власності також відносяться до місцевих фінансових ресурсів.

         Підприємства комунального господарства мають понад 20 напрямів діяльності, серед яких:

-         житлове господарство;

-         транспорт ( метрополітен, трамвайні та тролейбусні депо, автобусні парки тощо);

-         комунальна енергетика ( теплові, газові та електричні мережі);

-         комунальне обслуговування (готелі тощо);

-         міські шляхи та ін.

                  Організаційно підприємства та заклади соціально-культурної сфери комунальної форми власності поділяються на три групи:

        1) підприємства, які повністю перебувають на бюджетному фінансуванні;

        2) підприємства, які частково фінансуються за рахунок місцевих бюджетів;

        3) підприємства, які функціонують на принципі самоокупності.

         Таким чином, можна визначити, що матеріальною основою місцевих фінансів є централізовані і децентралізовані  фінансові ресурси, що формуються у фондовій і нефондовій формі.

         Головними фінансовими фондами місцевих органів влади є:

-         місцеві бюджети;

-         резервні та цільові фонди;

-         фонди грошових ресурсів комунальних підприємств.

         Ресурси, що залучаються місцевими органами влади у вигляді банківських кредитів, від розміщення місцевих позик та деякі інші, як правило, перебувають у нефондовій формі.

 

 

57