yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->10.3. Місцеві бюджети,  їх сутність і  значення

Финанси

10.3. Місцеві бюджети,  їх сутність і  значення

 

         В Україні до складу місцевих бюджетів входять: бюджет АРК, обласні, районні бюджети, бюджети районів в містах і бюджети місцевого самоврядування. Бюджети місцевого самоврядування – це бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст і їх об’єднань.

         Місцеві бюджети – це фонди фінансових ресурсів, призначені для реалізації завдань і функцій органів самоврядування. Як складова частина бюджетної системи держави і основа фінансової бази діяльності органів самоврядування місцеві бюджети забезпечують необхідними грошовими коштами фінансування заходів економічного і соціального розвитку, що проводяться органами влади і управління на відповідній території.

             Органам місцевого самоврядування надані широкі права для здійснення економічного і соціального розвитку на своїй території. У статті 43 Конституції України відмічено, що місцеві органи самоврядування:

·        здійснюють управління майном, що знаходиться в комунальній  власності;

·        затверджують програми соціально-економічного і культурного розвитку і контролюють їх виконання;

·        затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання;

·        встановлюють місцеві податки і збори відповідно до законодавства;

·        створюють, реорганізовують і ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи.

         Через місцеві бюджети складаються певні фінансові взаємини органів самоврядування практично зі всіма підприємствами, установами, що знаходяться на їх території, і населенням даної території у зв’язку з мобілізацією і використанням коштів цих бюджетів. Між місцевими бюджетами різних рівнів, а також між  цими бюджетами і державним бюджетом виникають фінансові взаємини з приводу перерозподілу  фінансових ресурсів для забезпечення ефективного функціонування кожного бюджету.

         Роль місцевих бюджетів, зокрема, визначається  величиною ВВП, що перерозподіляється через  них.  Питома  вага місцевих бюджетів в перерозподілі ВВП, а також в зведеному бюджеті має важливе політичне значення.  Вона свідчить про участь місцевого самоврядування у вирішенні актуальних проблем розвитку держави, про певну обмеженість функцій центральних органів влади. В зв’язку з цим необхідно враховувати, що однією з головних передумов будівництва демократичної держави є самостійність і незалежність органів місцевого самоврядування. Європейська хартія місцевого самоврядування передбачає його відособленість від державної влади, повну незалежність і самостійність в виконанні покладених на нього функцій в межах своєї  компетенції.

         Основними положеннями  Європейської хартії місцевого самоврядування,   що мають безпосереднє відношення до функціонування бюджетів місцевого самоврядування, є наступні:

·        місцева влада має право на свої власні фінансові ресурси;

·        об’єм фінансових ресурсів повинен відповідати функціям, які виконує місцева влада;

·        місцева влада має право вільно розпоряджатися власними фінансовими ресурсами;

·        частина фінансових ресурсів повинна формуватися за рахунок місцевих податків і зборів;

·         розміри місцевих податків і зборів місцева влада уповноважена встановлювати в межах закону;

·        захист слабкої у фінансовому відношенні  місцевої влади проводиться за допомогою процедур усунення фінансових диспропорцій (фінансового вирівнювання);

·        перевага у виборі форм фінансової допомоги відводиться дотаціям, які не призначені для фінансування конкретних проектів і не обмежують свободи місцевої влади.

         Ухвалення Бюджетного кодексу України є важливим кроком у напрямі  наближення до загальноприйнятих стандартів в цій сфері. Проте ряд важливих питань реального забезпечення  незалежності  органів місцевого самоврядування,  ще не вирішені. Перш за все, це стосується фінансової бази місцевого самоврядування. Ступінь фінансової самостійності органів місцевого самоврядування характеризує незалежність держави в цілому, потенційні можливості її економічного розвитку, рівень демократичних прав і свобод громадян. Держава не може успішно розвиватися і процвітати, не надаючи гарантій фінансової незалежності органам місцевого самоврядування.

         Місцеві бюджети в сучасних умовах значною мірою зумовлюють рівень суспільного добробуту, є одним із основних джерел задоволення життєвих потреб громадян.   

         Місцеві бюджети можуть складатися із загального і спеціального фондів. Розподіл бюджету на загальний і спеціальний фонди у разі потреби визначається законом  про Державний бюджет на відповідний рік. До складу  загального фонду відповідного місцевого бюджету входить резервний фонд. У складі місцевих бюджетів формується бюджет розвитку, який є складовою частиною спеціального фонду місцевих бюджетів.

         Бюджет АРК і міські бюджети можуть прийматися з дефіцитом виключно в частині дефіциту бюджету розвитку. Цей дефіцит покривається за рахунок позик. Затвердження обласних, районних, районних в містах, сільські і селищні бюджети з дефіцитом не допускається.

         Місцевий бюджет включає всі надходження і витрати на виконання повноважень органів місцевої влади. Ці надходження і витрати складають єдиний баланс відповідного бюджету.

 

 

58