yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share

Финанси

ПЕРЕДМОВА

 

         Навчальний посібник призначено для вивчення дисципліни «Фінанси» у процесі підготовки фахівців галузі знань «Економіка та підприємництво» з напряму «Фінанси і кредит» за спеціальністю фінанси і кредит. Головним у вивченні фінансової науки є засвоєння її фундаментальних основ.

         Завданням курсу є формування цілісної системи знань про сутність і форми прояву фінансів, оптимізацію фінансових відносин в суспільстві, механізм функціонування і впливу фінансів, склад і структуру фінансової системи, сукупність фінансових органів і інститутів, основи формування і функціонування окремих сфер і ланок фінансової системи.

         Фінансова теорія є узагальненням сутнісних ознак фінансових відносин. Фінанси можуть розглядатися як в  спрощеній  так і достатньо глобальній і одночасно глибинних формах. Спрощене, побутове сприйняття фінансів пов’язане з грошовими відносинами і фінансовою діяльністю, яка відображається в доходах і витратах окремих суб’єктів фінансових відносин. Глобалізація дає можливість створити цілісне уявлення про фінанси і фінансову систему як єдине ціле. Глибинне вивчення фінансів характеризує суть відносин, які складаються в суспільстві в процесі руху вартості створеного ВВП. Цей рух відображається в грошових потоках, які циркулюють між окремими суб’єктами фінансових відносин і пов’ язані з формуванням їх доходів і здійсненням  витрат.

Фінанси є основним атрибутом держави, що використовується нею в ринковій економіці і за допомогою якого регулюються економічні чинники. Вони є основою, фундаментом, на якому трансформуються економічні процеси. Використовуючи фінанси, держава може активно впливати на економічний, соціальний і навіть політичний розвиток країни.

Відображаючи абстрактний рух вартості при розподілі та перерозподілі валового внутрішнього продукту для розширеного відтворення  виробництва, фінанси – єдиний цілісний організм, у якому всі елементи взаємопов’язані і, як правило, доповнюють один одного, а тому зміна хоча б одного елемента зазвичай спричиняє відчутні перетворення всієї системи, що суттєво впливає на вектори економічного розвитку країни.

У навчальному посібнику розгляд сутності, сфер і ланок фінансової системи, бюджетної та податкової системи та інших програмних питань спирається на економічну і законодавчу базу України.

 

 

5