yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->12.6. Державне регулювання у сфері страхування

Финанси

12.6. Державне регулювання у сфері страхування

 

         Держава створює правові основи регламентування страхової діяльності, здійснює нагляд за дотриманням вимог законодавства та ефективного розвитку ринку страхових послуг. Для реалізації цих завдань в Україні в період формування ринкової економіки створювались відповідні структури.

         До 2000 року Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні здійснювався  Комітетом з нагляду за страховою діяльністю, створеним 17 вересня 1993 року. Він був центральним органом державної виконавчої влади, який знаходився в підпорядкуванні Кабінету Міністрів України і мав статус Державного комітету України.

          В процесі адміністративної реформи Указом Президента України «Про зміни в структурі центральних органів виконавчої влади» від 15 грудня 1999 р. № 157/99 функції цього комітету були покладені на департамент  фінансових установ і ринків Міністерства фінансів України.

          З 2003г. державний нагляд за страховою діяльністю здійснює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України. Вона створена відповідно до Указу Президента України від 11.12.2002г. № 1153/2002 «Про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України».

        У сфері страхування  Державна Комісія з регулювання ринків фінансових послуг України виконує такі функції.

1. Нормативно-правове регулювання у сфері страхування:

-         розроблення нормативних і методичних документів з питань страхової діяльності в межах своєї компетенції;

-         узагальнення практики страхової і посередницької діяльності на страховому ринку, розроблення  і подання в установленому порядку пропозицій щодо розвитку і удосконалення законодавства України про страхову і посередницьку діяльність у страхуванні та перестрахуванні; 

-          встановлення правил формування, обліку і розміщення страхових резервів і показників звітності.

2. Нагляд за учасниками страхового ринку:

   1) реєстрація та ліцензування страхової діяльності:

-         ведення Єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) та страхових і перестрахових брокерів;

-         видача страховикам ліцензій на здійснення страхової діяльності та проведення перевірок їх відповідності виданій ліцензії;

-         реєстрація правил (умов) добровільного страхування, на які видається ліцензія (а також змін і доповнень до правил при необхідності);

-          видача свідоцтв про включення страхових і перестраховочних брокерів в державний реєстр страхових і перестраховочних брокерів;

 2) контрольно-наглядова функція:

-         проведення перевірок щодо правильності застосування страховиками (перестраховиками) та страховими посередниками законодавства про страхову діяльність  і достовірність їх звітності;

-         проведення аналізу дотримання законодавства об’єднаннями  страховиків і страхових посередників;

-         здійснення контролю за платоспроможністю страховиків відповідно до взятих ними страхових зобов’язаннь перед страхувальниками.

3. Організаційне та методичне забезпечення діяльності у сфері страхування: 

-         забезпечення проведення дослідницько-методологічної роботи з питань страхової і посередницької діяльності у страхуванні і перестрахуванні, підвищення ефективності державного нагляду за страховою діяльністю;

-         проведення і координація у визначеному законодавством порядку

     навчання, підготовки і перепідготовки кадрів, організація нарад,

     семінарів,  конференцій з питань страхової діяльності;

-        участь в міжнародному співробітництві у сфері страхування і

         посередницькій діяльності у страхуванні та перестрахуванні, вивчення,

         узагальнення, поширення світового досвіду, організація виконання

         міжнародних договорів України по цих питаннях;

-         здійснення організаційно-методичного забезпечення проведення актуарних розрахунків.

         Основними напрямами вдосконалення державної політики в галузі страхування в Україні є:

-         подальший розвиток законодавчої і нормативної бази;

-         створення оптимального співвідношення між обов’язковим і добровільним страхуванням;

-         формування комплексної системи висококваліфікованого кадрового забезпечення;

-         залучення страхового ринку до вирішення найважливіших питань соціального страхування;

-         створення конкурентного середовища між страховиками і страховими посередниками;

-         підвищення рівня інформаційного забезпечення;

-         посилення впливу держави на проведення інвестиційної політики з боку страховиків.

 

                                 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.     У чому полягає суть страхування?

2.     Які функції виконує страхування?

3.     Які існують форми утворення страхових фондів?

4.     У чому полягає суть самострахування?

5.     Хто є суб’єктами страхування?

6.     По яких ознаках здійснюється класифікація страхування?

7.     Які існують галузі страхування

8.     Що таке види страхування і чим визначається їх встановлення?

9.     Які існують форми страхування?                                                                          

10.           Чим характеризуються відносини співстрахування?

11.           У чому полягає суть перестрахування?

12.           Що таке страховий ринок?

13.           Хто є суб’єктами страхового ринку?

14.           Хто здійснює нагляд за страховою діяльністю в державі?

 

 

70