yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1. 2. Виникнення фінансів і їх генезис

Финанси

1. 2. Виникнення фінансів і їх генезис

 

Фінанси – історична, економічна категорія. Термін «фінанси» виник в ХІІІ столітті в торгових містах Італії. Він походить  від середньовікового латинського терміну «Financia», що означав обов’язкову сплату грошей. Ці платежі були пов’язані з передачею частини доходу громадянина в розпорядження монарха, короля і іншого правителя для його утримання і інших витрат державного характеру. Такий стан зберігався майже до початку ХУІІІ століття. Під фінансами розуміли державне публічне господарство або господарство будь-якого державного утворення нижнього рівня, таких як: земство, міська община тощо.

У цей період в деяких країнах, наприклад Німеччині, слово «фінанси» мало негативне значення. Його пов’язували із здирництвом, хабарництвом, обманом, хитрістю тощо.

Вперше в нинішньому розумінні термін «фінанси» почав застосовуватися у ХVІІІ столітті у Франції, де під фінансами розумілася сукупність коштів, необхідних для задоволення потреб держави і різних суспільних груп.

В цей період визначення поняття фінансів отримало подальший розвиток. Державні утворення різного рівня почали називатися союзами публічного характеру, а фінанси – формами і методами добування засобів і їх використання цими союзами при виконанні покладених на них функцій. Форми і методи мобілізації засобів постійно змінювалися і удосконалювалися, що було пов’язане з розвитком економіки держав.

У ХІХ столітті спостерігається бурхливий економічний розвиток. Поглиблюється і саме розуміння фінансів. Від спрощеного їх розуміння як державного господарства здійснюється перехід до розуміння фінансів як самостійної галузі знань, що охоплює нові сфери їх функціонування. Виникають фінансові ринки, розвивається державний кредит і інші фінансові інститути. Фінанси перетворюються  на вагомий чинник  політичного і економічного життя в країні.

Найвищого розвитку фінанси досягли в ХХ столітті, коли функції держави набагато розширилися і удосконалилися, а товарно-грошові відносини зайняли головне місце в економічних системах. Фінанси перетворилися на універсальний і надзвичайно активний елемент економічного життя. В даний час значення фінансів в історії, суспільному житті, поза сумнівом: у них відбиваються як політична доля держави, так і  економічні і соціальні умови даної країни. Розвиток фінансів продовжується і в нинішній час.

Головними передумовами виникнення і розвитку фінансів  було виникнення товарно-грошових відносин, а також поява і розвиток різних видів державних утворень. Тому можна стверджувати, що фінанси – це продукт розвитку товарно-грошових відносин і держави. Фінанси можуть успішно функціонувати, активно сприяти економічному і соціальному прогресу тільки при активному втручанні в ці процеси держави.

Оскільки виникнення фінансів пов’язане з розвитком товарно грошових відносин, з посиленням ролі держави, розширенням її функцій, то причиною появи фінансів можна вважати потреби суб’єктів господарювання і держави у фінансових ресурсах, які забезпечують їх діяльність.

 

 

7