yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Гроші і кредит.Менеджмент->Содержание->1.3. Сутність і відмінні ознаки фінансів

Финанси

1.3. Сутність і відмінні ознаки фінансів

 

Фінанси є однією з найважливіших економічних категорій, що відображає економічні відносини, які виникають в процесі створення і використання грошових коштів. У всіх суспільно-економічних формаціях основою суспільних відносин є виробничі (економічні) відносини. Категорія фінансів характеризує сутність особливої форми виробничих  відносин, пов’язаних з розподілом і перерозподілом частини вартості валового внутрішнього продукту і національного доходу. Вся сукупність виробничих відносин (а в їх числі і фінансові) складає  економічну структуру суспільства, реальний базис, на якому підноситься юридична і політична надбудова.

Фінанси – це завжди грошові відносини, але не будь-які грошові відносини є фінансовими відносинами. Фінанси володіють такими ознаками, по яких їх безпомилково можна виділити з ряду інших можливих грошових відносин. Фінанси завжди опосередковані правовими актами, що регулюють грошові відносини. Не фінансові грошові відносини такими актами не регулюються. Суб’єкти таких відносин самі визначають пропорції обміну, його умови (при купівлі – продажі, запозиченні грошей тощо).

Однією з головних ознак фінансів є їх грошова форма виразу і віддзеркалення фінансових відносин реальним рухом грошових коштів (готівковим або безготівковим). Чи йде мова про розподіл прибутку і формування фондів внутрішньогосподарського призначення на підприємствах, або про перерахування податків і зборів до бюджетів і цільових фондів, - у всіх цих і подібних до них фінансових операціях відбувається рух грошових коштів. Проте рух грошових коштів сам по собі не розкриває сутності фінансів.

Реальний рух грошових коштів відбувається на другій і третій стадіях відтворювального процесу – в розподілі і обміні.

На другій стадії рух вартості в грошовій формі проходить відособлено від руху товарів і характеризується її відчуженням (переходом з рук одних власників в руки інших), або цільовим відособленням (в рамках одного власника) кожної частини вартості. На третій стадії розподілена вартість (у грошовій формі) обмінюється на товарну форму. Відчуження самої вартості тут не відбувається. Таким чином, на другій стадії відтворення має місце односторонній  рух грошової форми вартості, а на третій – двосторонній рух вартості, одна з яких знаходиться в грошовій формі, а інша – в товарній. Оскільки на третій стадії відтворювального процесу відбуваються постійно здійснювані обмінні операції, що не вимагають якого-небудь суспільного інструменту, то фінансам тут немає місця.

Областю виникнення і функціонування фінансів є друга стадія відтворювального процесу, на якій відбувається розподіл вартості валового внутрішнього продукту за цільовим призначенням і суб’єктами  господарювання, кожен з яких повинен отримати свою частку в виробленому валовому внутрішньому продукті. Тому, другою важливою ознакою фінансів як економічній категорії є розподільний характер фінансових відносин. Проте і цієї ознаки недостатньо для повної характеристики сутності фінансів.

Різноманітність розподільних відносин приводить до того, що на другій стадії відтворювального процесу діють різні економічні категорії: фінанси, кредит, ціна, заробітна плата. Фінанси істотно відрізняються від інших категорій, що функціонують на стадії вартісного розподілу.

Розподіл і перерозподіл вартості за допомогою фінансів обов’язково супроводжується рухом грошових коштів, що приймають специфічну форму фінансових ресурсів. Вони формуються у суб’єктів господарювання і держави за рахунок різних видів грошових доходів, відрахувань і надходжень, а використовуються на  розширене відтворення, матеріальне стимулювання  працівників, задоволення соціальних і інших потреб суспільства.

Фінансові ресурси виступають матеріальними носіями фінансових відносин, що дозволяє виділити фінанси із загальної сукупності категорій, що беруть участь у вартісному розподілі. Це відбувається незалежно від суспільно-економічної формації, хоча форми і методи, за допомогою яких утворюються і використовуються фінансові ресурси, змінювалися залежно від зміни соціальної природи суспільства. Використання фінансових ресурсів здійснюється в основному через грошові фонди спеціального цільового призначення, хоча можлива і нефондова форма їх використання.

Розгляд фінансових ресурсів як матеріального носія фінансових відносин дозволяє виділити фінанси із загальної сукупності категорій, що беруть участь у вартісному розподілі. Жодна з них, окрім фінансів, не характеризується таким матеріальним носієм. Звідси, третьою важливою специфічною ознакою фінансів, що відрізняє їх від інших розподільних категорій, є те, що фінансові відносини завжди пов'язані з формуванням грошових доходів і фондів, що приймають форму фінансових ресурсів.

Дослідження економічної сутності фінансів, виділення специфічних ознак цієї категорії дозволяє дати їм наступне визначення. Фінансами є економічні відносини, пов’язані з формуванням і використанням централізованих і децентралізованих доходів і фондів грошових коштів, з метою виконання функцій і завдань держави та забезпечення розширеного відтворення.

 

 

8