yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Маркетинг->Содержание

Фінансовий маркетінг

Фінансовий менеджмент

тема 1 ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО управління фінансами

1.1 Еволюція фінансового менеджменту, його сутність

1.2 Мета, основні завдання, функції та механізм фінансового менеджменту

тема 2 Управління активами підприємства

2.1 Загальні підходи до управління оборотними активами

2.2 Методи управління дебіторською заборгованістю

2.3 Особливості управління грошовими коштами підприємства

2.4 Управління фінансовими інвестиціями підприємства

тема 3 Управління джерелами коштів

3.1 Управління власним капіталом. Дивідендна політика підприємства

3.2 Управління позиковим капіталом. Ефект фінансового важеля

3.3 Оцінка вартості капіталу. Середньозважена вартість капіталу

тема 4 ОЦІНКА ВАРТОСТІ бізнесу

4.1 Необхідність, завдання і принципи оцінки вартості      підприємства

4.2 Методичні підходи до оцінки вартості підприємства

4.2.1 Дохідний підхід в оцінці вартості підприємства

4.2.2 Майновий (витратний) підхід в оцінці вартості підприємства

4.2.3 Оцінка вартості підприємства на основі ринкового   підходу

4.3 Практична робота з оцінки вартості підприємства

тема 5 Особливості управління фінансами у разі зміни організаційно-правової форми підприємств

5.1 Реорганізація як специфічний напрям фінансової            діяльності підприємства, її передумови

5.2 Укрупнення підприємства: сутність та основні завдання. Злиття, приєднання та поглинання підприємств

5.3 Реорганізація, спрямована на розукрупнення підприємства

5.4 Перетворення як особлива форма реорганізації підприємства

тема 6 Фінансовий менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств

6.2 Валютно-фінансові умови зовнішньоекономічного контракту

Тема7 ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

7.1 Сутність та основні етапи фінансового планування

7.2 Перспективне фінансове планування

7.3 Поточне фінансове планування

7.4 Оперативне фінансове планування

7.5 Основні підходи до бізнес-планування на підприємстві

тема 8 Управління фінансовими ризиками

8.1 Сутність фінансових ризиків підприємства та їх           класифікація

8.2 Методи оцінки фінансових ризиків

8.3 Політика управління фінансовими ризиками

8.4 Механізм нейтралізації фінансових ризиків

Список рекомендованої літератури

 

1