yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Фізика->Содержание

Физика

Контрольні питання[1])

Контрольні питання[2])

Етап 1. Перевірка залежності прискорення від сили при сталій масі системи

Етап 2. Перевірка залежності прискорення від маси за умови того, що на систему діє одна й та сама результуюча сила

Контрольні питання[3])

Перевірка залежності кутового прискорення від моменту сил за умови, що момент інерції маятника Обербека є сталою величиною

Контрольні питання[4])

Абсолютно непружне зіткнення кулі та маятника. Енергія дисипації

Частково пружне зіткнення кулі та маятника. Коефіцієнт відновлення відносної швидкості та енергія дисипації

Визначимо енергію дисипації при абсолютно непружному ударі.

Визначимо коефіцієнт відновлення відносної швидкості та енергію дисипації для частково пружного зіткнення кулі та маятника

Контрольні питання[5])

Контрольні питання[6])

Контрольні питання[7])

Контрольні питання[8])

Електронний осцилограф С1-83 Загальна характеристика

Опис органів керування осцилографа С1-83

Органи керування ЕПТ:

Органи керування підсилювачів каналів I та II:

Перемикачі режиму роботи підсилювачів каналів I та II:

Органи керування синхронізації:

Органи керування розгорткою:

Звуковий генератор

Напівпровідниковий однопівперіодний випрямляч із RC-фільтром

Ознайомитися з принципом дії і будовою осцилографа С1-83. Навчитися користуватись універсальним осцилографом С1-83

Контрольні питання[15])

Контрольні питання[16])

Контрольні питання[18])

Контрольні питання[19])

Контрольні питання[20])

Контрольні питання[21])

Експериментальна установка

Необмежена двопровідна система

Стоячі хвилі в системі Лехера

Контрольні питання[23])

Контрольні питання[24])

Контрольні питання[25])

Контрольні питання[26])

Контрольні питання[27])

Контрольні питання[28])

Контрольні питання[29])

 

1