yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Фізика->Содержание->Контрольні питання[29])

Физика

5

 

Середнє

 

 

      Провести 5 вимірювань числа іонізувальних частинок, що потрапляють до лічильника, за одну хвилину. Отримані значення записати у табл. 7.4.1. Середнє значення та похибку знайти, використовуючи подібні до (7.4.7) формули.

4    Не змінюючи положення радіоактивного джерела, визначити інтенсивність випромінювання радіоактивного джерела з природним фоном I1ф, якщо на шляху іонізувальних частинок розміщена пластинка відомої товщини. Для цього встановити між джерелом випромінювання та лічильником Гейгера-Мюллера одну поглинальну пластинку. Провести 5 вимірювань числа іонізувальних частинок, що потрапляють до лічильника, за одну хвилину. Отримані значення записати у табл. 7.4.1. Середнє значення та похибку знайти, використовуючи подібні до (7.4.7) формули. У табл. 7.4.1 записати товщину пластинки.

5    Не змінюючи положення радіоактивного джерела, визначити інтенсивність випромінювання радіоактивного джерела з природним фоном I2ф, якщо на шляху іонізувальних частинок розміщено дві пластини відомої товщини. Для цього встановити між джерелом випромінювання та лічильником Гейгера-Мюллера дві поглинальні пластинки. Провести 5 вимірювань числа іонізувальних частинок, що потрапляють до лічильника, за одну хвилину. Отримані значення записати у табл. 7.4.1. Середнє значення та похибку знайти, використовуючи подібні до (7.4.7) формули. У табл. 7.4.1 записати товщину двох пластинок.

6    Вимкнути джерела живлення експериментальної установки.

7    Обчислити відповідні інтенсивності без природного фону, а також їх похибки:

                                           I0 = I0ф – Iф,

                                           I1 = I1ф – Iф,

                                          I2 = I – Iф,

                               ,

                                ,

                               .                  (7.4.8)

      Результати занести у табл. 7.4.1.

8    Використовуючи формулу (7.4.2), обчислити лінійний коефіцієнт поглинання радіоактивного випроміню­вання досліджуваної речовини та його похибку за результатами досліджень з однією пластинкою. Тобто

                                         ,

              . (7.4.9)

      Візьмемо  мм.

9    Використовуючи формули, аналогічні до (7.4.9), обчислити лінійний коефіцієнт поглинання радіоактивного випромінювання досліджуваної речовини та його похибку за результатами досліджень з двома пластинками. А саме

                                    ,          .   (7.4.10)

      де  мм.

10  За результатами роботи зробити висновки, в яких навести результати вимірювань лінійного коефіцієнта поглинання радіоактивного випромінювання речовиною пластин у вигляді μ = <μ> ± Δμ. З’ясувати, чи збігаються ці значення для двох випадків.

 

Контрольні питання[29])

1    Закон радіоактивного розпаду. Середній час життя, період напіврозпаду, активність радіоактивної речовини. Види радіоактивного розпаду.

2    Альфа-розпад. Енергія α-частинок. Теорія Гамова-Герні-Кондона.

3    Бета-розпад. Види бета-розпаду. Енергія α-частинок. Теорія Фермі. Слабка взаємодія.

4    Описати відомі вам характеристики інтенсивності радіоактивного випромінювання.

 

101