yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Фізика->Содержание->Контрольні питання[1])

Физика

 

Контрольні питання[1])

 

1    Що розуміють під вимірюванням фізичної величини?

2    Пояснити терміни: абсолютна похибка вимірювання, відносна похибка вимірювання.

3    Які вимірювання називають прямими, які – непрямими?

4    Які похибки відносять до систематичних?

5    Які похибки відносять до випадкових?

6    Які похибки відносять до грубих?

7    Пояснити терміни: ймовірність, функція розподілу ймовірностей, найбільш імовірна величина.

8    Записати функцію розподілу Гауса. Поясніть позначення. Як пов’язаний розподіл Гауса з вимірюванням фізичних величин?

9    Записати формули для середнього арифметичного значення, середньоквадратичної похибки окремого вимірювання? Поясніть позначення. З якими ймовірнісними характеристиками вимірювання пов’язані ці величини?

10  Пояснити терміни: довірчий інтервал, довірча ймовірність?

11  Що розуміють під похибкою середнього арифметичного значення, дисперсією середнього арифметичного значення? Як визначити середньоквадратичну похибку середнього арифметичного?

12  Призначення коефіцієнта Стьюдента. Від яких параметрів він залежить?

13  Пояснити правило “трьох сигм”. У якому вигляді потрібно подавати результати вимірювань?

14  Як знаходять похибку вимірювань у разі наявності як випадкових, так і систематичних похибок?

15  Як знаходити абсолютну похибку непрямих вимірювань? Записати відповідну формулу. Поясніть позначення.

16  Густину циліндра можна визначити за формулою , визначивши його масу , діаметр  та висоту  за допомогою прямих вимірювань. Знайти абсолютну похибку вимірювання густини циліндра.

17  Густину кулі можна визначити за формулою , визначивши її масу  та радіус  за допомогою прямих вимірювань. Знайти абсолютну похибку вимірювання густини кулі.

18  Густину конуса можна визначити за формулою , визначивши його масу , радіус основи  та висоту  за допомогою прямих вимірювань. Знайти абсолютну похибку вимірювання густини конуса.

19  Якою величиною характеризується точність приладів? Дайте цій величині визначення, пояснення.

20  Які цифри називають значущими? Наведіть приклад. Скільки цифр потрібно залишати у записі абсолютної похибки?

21  Поясніть правила округлення.

22  Поясніть, скільки цифр потрібно залишати у записі середнього значення фізичної величини? Скільки цифр потрібно враховувати у проміжних обчисленнях?

23  Яких правил потрібно дотримуватися при побудові графіка? Як за допомогою графіків проводять оброблення експериментальних результатів?

24  Величина y визначається за формулою = a×(b+c)2. Знайти середнє значення величини y та її абсолютну похибку, якщо b = 7,00 ± 0,04; c = 13,00 ± 0,03, а при п'ятикратному вимірюванні значення a отримано: a1 = 1,02; a2 = 1,00; a3 = 0,97; a4 = 0,98; a5 = 1,03.

25  Величина y визначається за формулою y = (a+b)/(dc). Знайти середнє значення величини y та її абсолютну похибку, якщо b = 7,0 ± 0,4; c = 3,0 ± 0,5; d = 6,0 ± 0,6, а при п'ятикратному вимірюванні значення a отримано: a1 = 2,3; a2 = 1,8; a3 = 1,7; a4 = 2,0; a5 = 2,2.

26  Величина y визначається за формулою y = a(b+c) / d. Знайти середнє значення величини y та її абсолютну похибку, якщо = 3,0±0,5; = 4,0±0,2; = 7,0±0,7, а при п'ятикратному вимірюванні значення a отримано: a1 = 10,2; a2 = 9,8; a3 = 9,7; a4 = 10,0; a5 = 10,3.

 

14