yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Фізика->Содержание->Контрольні питання[1])

Физика

 

 

                                                                                                                                                             10     МЕХАНІКА

                                                                                                                                                                                      10.1   

                                                                                                                                   10.2  Лабораторна робота «Визначення густини тіл правильної геометричної форми»

 

Мета роботи: 1) визначити похибки прямих і непрямих вимірювань; 2) визначити густину тіла, яке має правильну геометричну форму.

Обладнання: 1) фізичне тіло правильної геометричної форми; 2) вимірювальна лінійка; 3) штангенциркуль; 4) мікрометр; 5) технічні ваги; 6) набір гирок.

 

10.2.1 Опис експериментальної установки та методу дослідження

Густиною () є величина, що визначається для однорідної речовини (тіла) її масою в одиниці об'єму. Тобто для однорідного тіла знаходимо

                                            ,                               (2.1.1)

де m – маса тіла; V – його об'єм.

Для обчислення густини тіла правильної геометричної форми проводимо вимірювання: маси тіла, його лінійних розмірів.

Далі обчислюємо об’єм за виміряними значеннями лінійних розмірів та відповідною формулою для тіла правильної геометричної форми. Нижче наведено формули об'ємів найпростіших геометричних фігур:

а) об’єм паралелепіпеда зі сторонами a, b, c

                                             ;                                (2.1.2)

б) об’єм циліндра з висотою h та діаметром основи D

                                         .                            (2.1.3)

Обчисливши об’єм та вимірявши масу, можна знайти густину тіла за допомогою визначення (2.1.1). Значення густини для деяких металів і сплавів наведено в табл. 2.1.1.

 

Таблиця 2.1.1

Речовина

Алюміній

Сталь

Бронза

Мідь

Золото

Густина,

103 кг/м3

2,7

7,7–7,9

7,5–8,8

8,9

19,3

 

У лабораторній роботі визначають густину тіла з трьох серій експериментів. У першій із них використовують для вимірювань лінійних розмірів лінійку, в другій – штангенциркуль, у третій – мікрометр. Точність вищезгаданих інструментів різна. Тому в різних серіях експериментів повинна бути різною і точність вимірювання густини тіла. Найменшу абсолютну похибку потрібно очікувати у вимірюваннях, де застосовується мікрометр, найбільшу – де застосовується лінійка. Розрахунок похибок вимірювань у трьох серіях експериментів, їх порівняння між собою є основним завданням цієї лабораторної роботи.

 

15