yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Фізика->Содержание->Контрольні питання[2])

Физика

 

5

 

 

 

 

 

4.4 Обчислити абсолютну похибку вимірювання лінійного розміру за співвідношенням

                               .                (2.1.10)

Отримане значення  (, ) занести до табл. 2.1.2.

4.5 Обчислити абсолютну похибку густини тіла правильної геометричної форми (циліндра), використовуючи формулу для похибок непрямих вимірів (див. також підрозділ «Правила оцінювання похибки непрямих вимірювань»):

                =.                                                                                          (2.1.11)

Тут враховано, що ми використовуємо не точне значення числа , а його наближене значення  (наприклад, ). Тоді абсолютна похибка числа  дорівнюватиме 0,000093. Коли в лабораторній роботі для розрахунків використовуємо число  з урахуванням восьми й більше знаків після коми, то похибка цього числа стає набагато меншою за похибку інших величин і в лабораторній роботі її можна не враховувати. Результати обчислень  занести до табл. 2.1.2.

4.6 За формулою

                                                       (2.1.12)

визначити відносну похибку результату вимірювання густини речовини тіла.

4.7 Результати вимірювань подати у вигляді

                                          .

5    Обробити результати серії експериментів, що виконувалися за допомогою штангенциркуля, аналогічно до п. 4.

6    Обробити результати серії експериментів, що виконувалися за допомогою мікрометра, аналогічно до п. 4.

7    Зробити висновок за результатами роботи (записати результати вимірювань густини тіла, абсолютні та відносні похибки; зазначити, які експерименти мають більшу точність; з’ясувати, з якого матеріалу зроблено досліджуване тіло).

 

Контрольні питання[2])

1    Що називають густиною тіла?

2    Поясніть, у чому полягає процес вимірювання за допомогою ноніуса?

3    Яку будову має штангенциркуль? Розкажіть, як виконувати вимірювання за допомогою штангенциркуля?

4    Яку будову має мікрометр? Розкажіть, як виконувати вимірювання за допомогою мікрометра.

5    Для чого використовують у мікрометрі тріскачку?

6    Яку будову мають технічні ваги? Поясніть правила зважування за допомогою технічних ваг? Як знайти абсолютну похибку вимірювання маси технічними вагами?

7    Яка мета лабораторної роботи? Поясніть порядок виконання роботи.

8    Чому в лабораторній роботі потрібно проводити вимірювання діаметра, висоти одним і тим самим інструментом у різних місцях тіла щонайменше п’ять разів?

9    Доведіть формулу (2.1.11).

10  Див. також контрольні питання до розділу “Вимірювання фізичних величин та їх оброблення”.

 

 

                                                                                                                               11     Лабораторна робота «Перевірка другого закону динаміки поступального руху на машині Атвуда»

 

 

19