yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Фізика->Содержание->Етап 1. Перевірка залежності прискорення від сили при сталій масі системи

Физика

є моментом інерції блока;  – його маса.

З формул (2.2.1) – (2.2.4) отримуємо

                  .    (2.2.5)

Таким чином, прискорення системи тягарців у машині Атвуда визначається результуючою силою

                                                           (2.2.6)

та еквівалентною масою системи

                     .        (2.2.7)

Формула (2.2.5) використовується для перевірки другого закону динаміки поступального руху. Експеримент ускладнюється тим, що не існує простих способів прямого вимірювання прискорення . Тому використаємо для визначення  те, що рух має рівноприскорений характер. Також будемо вимірювати шлях  та час  руху одного з тіл системи (наприклад, тіла А). Ці величини пов’язані з прискоренням за умови, що початкова швидкість тіл дорівнює нулю, співвідношенням

                                              .                                 (2.2.8)

Вимірювання висоти падіння  виконують за допомогою лінійки 2, а час падіння – за допомогою секундоміра. Вмикається секундомір автоматично пусковим пристроєм 9 у момент початку руху. Вимикається він теж автоматично, коли тіло А торкається столика-вимикача 3.

Таким чином, величини , ,  можна визначити за допомогою співвідношень (2.2.6), (2.2.7), (2.2.8), а потім за результатами цих вимірювань з’ясувати правильність закону (2.2.5), що є безпосереднім наслідком другого закону динаміки поступального руху.

Потрібно також зазначити, що в реальних системах завжди існують сили тертя. В експериментальній установці компенсують ці сили за допомогою тонких металевих пластин, які кладуть на тягарець А (позиція 8). Кількість таких пластин експериментально підбирають так, щоб у випадку  система після слабкого поштовху рухалася вниз рівномірно. У цьому разі сили тертя будемо  вважати скомпенсованими силою тяжіння тонких металевих пластин.

 

 

 

11.1.2 Порядок виконання роботи

Етап 1. Перевірка залежності прискорення від сили при сталій масі системи

1    Компенсуйте силу тертя в системі. Для цього покладіть стільки тонких металевих пластин на тягарець А (у системі не повинно бути додаткових тягарців), щоб система після слабкого поштовху рухалася вниз рівномірно. У цьому разі сили тертя будемо вважати скомпенсованими силою тяжіння тонких металевих пластин.

2    Значення мас тіл, що використовуються в лабораторній роботі, вважаються відомими. Запишіть ці значення (mA, mБ, m1, m2, m3, m4, m5, mбл) у табл. 2.2.1.

Таблиця 2.2.1

mA = <mA> ± ΔmA =

mБ = <mБ> ± ΔmБ =

m1 = <m1> ± Δm1 =

m2 = <m2> ± Δm2 =

m3 = <m3> ± Δm3 =

m4 = <m4> ± Δm4 =

m5 = <m5> ± Δm5 =

mбл = <mбл> ± Δmбл =

3    Перевірте електричне з’єднання секундоміра зі столиком-вимикачем 3 (рис. 2.2.1). Увімкніть електричний секундомір.

4    Покладіть на тіло А два додаткові тягарці з масами  та , а на тіло Б – додатковий тягарець з масою  (зовнішній вигляд цих тягарців зображений на рис. 2.2.1).

 

21