yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Фізика->Содержание->Контрольні питання[7])

Физика

 

 

9    Обчислити середнє значення коефіцієнта поверхневого натягу води та його похибку:

                                       ,

                        ,

      де < > – середнє значення півпериметра петлі;  – похибка її вимірювань. Запишіть результати розрахунків у табл. 3.2.1.

10  За допомогою піпетки додайте у чашку з водою одну краплю 10 % розчину мильного порошку (ПАР).

11  Виконати вимірювання коефіцієнта поверхневого натягу  розчину так, як це описано у пп. 5–9.

12  За допомогою піпетки додайте у чашку з водою ще одну краплю 10 % розчину мильного порошку (ПАР). Виконати вимірювання коефіцієнта поверхневого натягу  розчину (див. пп. 5–9). Цю процедуру повторити 4–5 разів, доки не виникне насичення, тобто коли сила поверхневого натягу перестане залежати від кількості крапель.

13  Побудувати графік залежності коефіцієнта поверхневого натягу рідини від кількості крапель ПАР (). На графіку зобразити похибки вимірювання коефіцієнта поверхневого натягу.

14  Зробити висновки до лабораторної роботи: 1) запишіть експериментально отримане вами значення коефіцієнта поверхневого натягу води, порівняйте цей результат із табличним; 2) проаналізувати залежність  та поясніть, чим викликане насичення.

15  Після вимірювань необхідно з петлі та із зачепа динамометра витерти рідину за допомогою чистої м'якої ганчірки або чистого промокального паперу.

 

Контрольні питання[7])

1    Будова рідин. Поверхневий натяг рідин. Крайовий кут.

2    Формула Лапласа. Капілярні явища. Висота піднімання й опускання рідини в капілярах.

3    Що таке радіус дії молекулярних сил? Яким є радіус дії молекулярних сил?

4    Механізм виникнення внутрішнього тиску. Напрямок сили внутрішнього тиску.

5    Механізм виникнення поверхневого натягу. Напрямок сили поверхневого натягу.

6    Навести два означення для коефіцієнта поверхневого натягу.

7    Що таке ПАР і чому їх так називають?

8    Як впливають ПАР на коефіцієнт поверхневого натягу?

9    У чому фізична сутність прання?

10  Як пояснити стійкість мильних бульбашок і мильної піни?

11  Доведіть формулу для похибки коефіцієнта поверхневого натягу.

 

 

 

                                                                                                                               16     Лабораторна робота «Визначення зміни ентропії у теплоізольованій системі за умови необоротного процесу»

 

Мета роботи: 1) експериментальна перевірка другого закону термодинаміки; 2) експериментальне дослідження залежності зміни ентропії системи калориметр-вода-металеве тіло від теплоємності металевого тіла.

Обладнання: 1) калориметр; 2) термометр; 3) водо-мірна склянка; 4) нагрівач; 5) набір із шести металевих тіл.

 

16.1.1 Опис експериментальної установки та методу дослідження

Ентропія є однією з основних характеристик термодинамічної системи. Вона, як і внутрішня енергія, є функцією стану системи. Це означає, що зміна ентропії із переходом системи зі стану 1 у стан 2 не залежить від того, у який спосіб цей перехід здійснено. Згідно з означенням різниця ентропії системи у двох рівноважних станах 2 та 1 дорівнює

 

39