yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Фізика->Содержание->Контрольні питання[8])

Физика

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4    Через 4 хвилини після того, як вода в нагрівачі закипить, вимкніть його, швидко перенесіть нагріте металеве тіло в калориметр. Закрийте калориметр кришкою. Температуру металевого тіла візьміть такою, що дорівнює температурі кипіння води, в якій розчинені солі, . Запишіть значення Тн у табл. 3.3.2.

5    За допомогою термометра простежте за зростанням температури води в калориметрі. Запишіть у табл. 3.3.2 максимальне значення цієї температури Тр (температура рівноважного стану).

6    Вилийте воду з калориметра, остудіть його під струменем проточної води.

7    Дії пунктів 2 – 6 повторіть із кожним із шести металевих тіл.

8    Визначте теплоємність кожного із шести тіл за формулою , результати розрахунків занесіть до табл. 3.3.2.

9    За формулою (3.3.9) знайдіть зміну ентропії  для кожного із шести тіл, результати розрахунків занести до табл. 3.3.2.

10  Обчисліть похибку зміни ентропії для шести дослідів, використовуючи формулу

                                   . (3.3.10)

      За похибку вимірювань температури взяти 1 градус (). Результати обчислень запишіть у табл. 3.3.2.

11  Побудуйте залежність зміни ентропії від теплоємності металевого тіла (). На графіку зобразіть похибки вимірювання зміни ентропії.

12  Проведіть аналіз експериментальних результатів, зробіть висновки (чи виконується у вашому експерименті другий закон термодинаміки, як залежить зміна ентропії від теплоємності внесеного до калориметра металевого тіла).

 

 

Контрольні питання[8])

1    Будова та принцип дії теплової машини. Коефіцієнт корисної дії теплової машини.

2    Вічний двигун другого роду. Другий закон термодинаміки. Формулювання другого закону термодинаміки Томсона і Клаузіуса.

3    Оборотні й необоротні процеси. Цикл Карно. Перша і друга теореми Карно.

4    Рівність Клаузіуса. Ентропія. Закон зростання ентропії.

5    Ентропія ідеального газу.

6    Виходячи з означення ентропії, отримайте формулу для зміни ентропії ідеального газу для ізобаричного процесу.

7    Виходячи з означення ентропії, отримайте формулу для зміни ентропії ідеального газу для адіабатичного процесу.

8    Виходячи з означення ентропії, отримайте формулу для зміни ентропії ідеального газу для ізотермічного процесу.

9    Виходячи з означення ентропії, отримайте формулу для зміни ентропії ідеального газу для ізохоричного процесу.

10  Доведіть формулу (3.3.7).

11  Доведіть формулу (3.3.9).

12  Доведіть формулу для похибки зміни ентропії (3.3.10).

 

                                                                                                                      17     ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ

 

 

42