yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Фізика->Содержание->Опис органів керування осцилографа С1-83

Физика

Далі пучок електронів проходить між пластинами двох плоских конденсаторів 5 і 6 (рис. 4.1.1). Конденсатори розміщені взаємно перпендикулярно. Завдяки цьому пучок електронів може відхилятися під дією електричних полів конденсаторів у взаємно перпендикулярних напрямках. Величина зміщення залежить як від значення напруги, що прикладена до пластини, так і від швидкості руху електронів. Так, якщо одна напруга пропорційна змінній із часом величині , а друга – величині , то на екрані осцилографа світна точка описуватиме деяку функцію  у прямокутній системі координат.

Як правило, на перший конденсатор 5, електричне поле якого відхиляє пучок у вертикальній площині, подається досліджувана напруга. На другий конденсатор 6, електричне поле якого відхиляє пучок у горизонтальній площині, подається напруга пилкоподібної форми від генератора розгортки (рис. 4.1.2). Пилкоподібна форма напруги розгортки характерна тим, що протягом досить великого проміжку часу Т1 зростання напруги пропорційне часу, а спад напруги відбувається практично миттєво за час Т22 << Т1). Тому електронний пучок відхиляється зліва направо пропорційно часу (прямий або робочий хід) і потім практично миттєво повертається у вихідне положення (зворотний хід). Під час зворотного ходу промінь гаситься, тому на екрані спостерігається лише прямий хід. Якщо період розгортки великий, то рух світної точки добре помітний на екрані. У цьому разі рух світної точки дуже часто повторюється, і око людини не може розрізнити переміщення променя – на екрані спостерігається неперервна лінія. Період розгортки можна регулювати на панелі осцилографа перемикачем “время/дел”, а також ручкою “плавно развертка” (рис. 4.1.3).

 

Рисунок 4.1.2 – Залежність напруги генератора розгортки від часу (розгортка пилкоподібної форми): T1 – час зростання напруги, T2 – час спаду напруги (Т2 << Т1)

 

Таким чином, створюється відхилення електронного променя 8 (рис. 4.1.1), яке в горизонтальному напрямі прямо пропорційне часу, а у вертикальному напрямі – напрузі досліджуваного сигналу. Електронний пучок 8 залишає на флуоресціювальному екрані 7 (рис. 4.1.1) слід, який є розгорнутою картиною досліджуваних електричних коливань.

Створений на екрані осцилографа флуоресціювальний слід буде нерухомим (тобто електронний промінь на екрані рухатиметься по одній і тій самій кривій) лише тоді, коли частоти досліджуваного сигналу і пилкоподібної напруги будуть кратними. Якщо не виконати цієї умови, то зображення на екрані буде рухатися. Для узгодження частоти досліджуваного сигналу з частотою генератора розгортки застосовують синхронізацію. Синхронізація може здійснюватися безпосередньо як за допомогою досліджуваного сигналу (найчастіше), так і за допомогою зовнішнього джерела або внутрішнього джерела напруги (різні режими синхронізації осцилографа встановлюються перемикачами “синхронизация” (рис. 4.1.3)). При синхронізації від досліджуваного сигналу генератор розгортки запускається в момент часу, коли напруга досліджуваного сигналу набуває якогось визначеного значення. Це визначене значення може регулюватися на панелі осцилографа “Уровень” (рис. 4.1.3). Завдяки цьому світна точка на екрані осцилографа починає рухатися з одного й того самого місця. В цьому разі лінія, вздовж якої рухається на екрані електронний промінь, із часом не зміщується й стає нерухомою.

 

Опис органів керування осцилографа С1-83

Розміщення органів керування на передній панелі універсального осцилографа показане на рис. 4.1.3. Зверніть увагу: для кнопкових перемикачів не можна одночасно натискати на дві та більше кнопок, це призводить до пошкодження приладу.

 

44