yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Фізика->Содержание->Органи керування розгорткою:

Физика

-          перемикач “Х-Y” – пластини ЕПТ, які відхиляють електронний промінь у горизонтальному напрямку, відключені від генератора розгортки і підключені до I каналу підсилювача, робота генератора розгортки припиняється;

-          перемикач “” – зовнішній сигнал для синхронізації надходить через конденсатор (без сталої складової);

-          перемикач “” – зовнішній сигнал для синхронізації надходить зі сталою складовою;

-          перемикач “НЧ” – зовнішній сигнал для синхронізації надходить зі сталою складовою, підключається фільтр низьких частот;

-          перемикач “+” – розгортка запускається позитивним синхронізуючим сигналом;

-          перемикач “” – розгортка запускається негативним синхронізуючим сигналом;

Органи керування розгорткою:

-          перемикач “ВРЕМЯ/ДЕЛ” – встановлює калібрований коефіцієнт розгортки[11]), коли ручка плавного регулювання розгортки “ПЛАВНО” встановлена в крайнє праве положення;

-          ручка “ПЛАВНО” – забезпечує плавне регулювання коефіцієнта розгортки з перекриттям у 2,5 раза в кожному положенні перемикача “ВРЕМЯ/ДЕЛ”;

-          потенціометр “«” забезпечує переміщення променя по горизонталі;

-          перемикач, який пов’язаний з ручкою “«”, збільшує швидкість розгортки в положенні “ х0,2” у 5 разів, у положенні “ х1” залишає швидкість розгортки без змін;

-          “АВТ” – у цьому режимі генерується пилоподібна напруга без синхронізації з частотою не нижче 100 Гц;

-          “ЖДУЩ” – запуск розгортки відбувається тільки за наявності синхронізуючого сигналу.

Перемикач “ПИТАНИЕ” здійснює вмикання та вимикання осцилографа. Зліва від цього перемикача є сигнальна лампочка, яка світиться, коли прилад увімкнений.

Звуковий генератор

У лабораторній роботі джерелом електричного сигналу змінної частоти звукового діапазону є звуковий генератор. Органи керування приладом розміщені на передній вертикальній панелі. В центрі панелі розміщена ручка, на краю якої нанесені поділки шкали частоти вихідного електричного сигналу в Гц від 20 до 200. Над шкалою, вгорі, розміщено показник вихідної частоти, а внизу – перемикач, що збільшує вихідну частоту в 10 або 100 разів. Зліва внизу на передній панелі є тумблер, що здійснює вмикання та вимикання приладу. Вгорі над тумблером знаходиться сигнальна лампочка, що світиться, коли прилад увімкнений. Внизу праворуч є ручка регулювання величини амплітуди вихідного сигналу, поруч – чотири клеми для підключення споживачів електричних сигналів генератора звукової частоти.

Напівпровідниковий однопівперіодний випрямляч із RC-фільтром

Загальна схема експериментальної установки подана на рис. 4.1.4. До її складу входить напівпровідниковий випрямляч струму з RC-фільтром. Цей випрямляч складається з напівпровідникового діода, перемикача, конденсаторів, резисторів, що з’єднані так, як показано на рис. 4.1.4. До його входу підключено генератор електричного струму звукового діапазону частот (ЗГ).

У напівпровідниковому випрямлячі використовують властивість діода Д1 пропускати електричний струм тільки в одному напрямку. До RC-фільтра входять опір R2 та ємність C1 або C2 (далі індекси 1 та 2, де це можливо, використовувати не будемо). Ємність RC-фільтра можемо змінювати перемикачем П1. Фільтр призначено для згладжування пульсацій електричного струму після діода.

 

46