yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Фізика->Содержание->Ознайомитися з принципом дії і будовою осцилографа С1-83. Навчитися користуватись універсальним осцилографом С1-83

Физика

5    Підключіть осцилограф та ЗГ до джерел живлення. Увімкніть ці прилади за допомогою відповідних перемикачів.

6    Не змінюючи положення перемикачів входу в підсилювач (“^”), отримайте на екрані осцилографа пряму лінію спочатку від I каналу, потім від II каналу, потім дві лінії від обох каналів разом. Для цього використовуйте такі ручки: “*” – яскравість зображення, “Ä” – чіткість (фокус) зображення, “b” – положення світної точки вздовж вертикалі, “«” – переміщення променя вздовж горизонталі, а також перемикачі режиму роботи підсилювачів каналів I та II, перемикачі блока синхронізації.

7    Отримайте на екрані осцилографа нерухоме зображення сигналу від ЗГ. Для цього перемикач входу в підсилювач другого каналу встановіть у положення “”, натисніть кнопку “II, X-Y” перемикачів режиму роботи підсилювачів. Також використайте ручки керування підсилювача другого каналу, ручки керування блока синхронізації (в тому числі й потенціометр “уровень”). Виміряйте амплітуду та період сигналу від ЗГ. Ці дані запишіть у протокол лабораторної роботи. Зверніть увагу: коефіцієнт підсилення, яке встановлює перемикач “V/дел” підсилювача, відповідає дійсності тільки тоді, коли ручка потенціометра плавного регулювання коефіцієнта підсилення встановлена в крайнє праве положення; значення, яке встановлює перемикач “ВРЕМЯ/ДЕЛ” блока розгортки, відповідає дійсності тільки тоді, коли ручка потенціометра плавного регулювання розгортки встановлена в крайнє праве положення. При визначенні коефіцієнта підсилення потрібно враховувати положення перемикача “b” х1, х10, а при визначенні коефіцієнта розгортки – перемикача «”, “х1, х0,2. Зробіть рисунок[12]) або сфотографуйте зображення екрана осцилографа.

8    Отримайте на екрані осцилографа нерухоме зображення сигналу від виходу випрямляча (клеми А, В), в якому відключено конденсатор (тобто RC-фільтр). Для цього перемикач входу в підсилювач першого каналу встановіть у положення “”, натисніть кнопку “I” перемикачів режиму роботи підсилювачів. Також використайте ручки керування підсилювача першого каналу, ручки керування блока синхронізації (у тому числі й потенціометр “уровень”). Далі перемикач випрямляча П1 переведіть у положення 2 (рис. 4.1.4). У цьому разі на екрані осцилографа будемо спостерігати сигнал після проходження діода без впливу конденсатора. Зробіть рисунок або сфотографуйте зображення екрана осцилографа.

9    Отримайте на екрані одночасне зображення сигналів обох каналів. Для цього використайте перемикач режиму роботи підсилювачів “---” (або “®®”) та інші.

10  Отримайте на екрані зображення, що є сумою двох сигналів обох каналів. Для цього використайте перемикач роботи підсилювачів “I ± II”. Якщо змінити полярність подачі сигналу другого каналу за допомогою перемикача “”, то отримаємо на екрані зображення, що є різницею двох сигналів.

11  Отримайте на екрані осцилографа залежність сигналу другого каналу від сигналу першого каналу. Тобто подайте на пластини, що відхиляють промінь у горизонтальному напрямку, сигнал першого каналу, а на пластини, що відхиляють промінь у вертикальному напрямку, – сигнал другого каналу. Для цього використайте перемикач роботи підсилювачів “IIXY”, перемикач блока синхронізації “Х-Y”.

За допомогою осцилографа С1-83 виміряти параметри швидкозмінних електричних процесів у напівпровідниковому випрямлячі струму з RC‑фільтром. Дослідити вплив ємності конденсатора RC-фільтра на згладжування пульсацій напруги після випрямляча.

12  Знову на екрані осцилографа отримайте зображення сигналу від виходу випрямляча з RC-фільтром, у якому вимкнено конденсатор. Для цього виконайте п. 8.

 

48