yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Фізика->Содержание->Контрольні питання[15])

Физика

15  Які явища обмежують можливість досліджувати високочастотні сигнали за допомогою осцилографа?

16  Явище електризації. Електричний заряд. Елементарний електричний заряд. Дискретність заряду. Закон збереження електричного заряду.

17  Закон Кулона. Одиниці вимірювання заряду. Принцип суперпозиції електричних сил.

18  Електричне поле. Напруженість електричного поля. Напруженість електричного поля точкового заряду. Принцип суперпозиції електричних полів.

19  Потік вектора. Теорема Гауса для вектора напруженості електричного поля.

20  Напруженість електричного поля безкрайньої однорідно зарядженої пластини.

21  Напруженість електричного поля однорідно зарядженого циліндра.

22  Напруженість електричного поля і потенціал об'ємно зарядженої кулі.

23  Диференціальна форма електростатичної теореми Гауса. Значення теореми Гауса в теорії електрики.

24  Робота з переміщення заряду в електростатичному полі, потенціальна енергія точкового заряду. Потенціал електричного поля. Потенціал системи зарядів. Теорема про циркуляцію електростатичного поля.

25  Зв’язок між напруженістю електростатичного поля і потенціалом. Силові лінії та еквіпотенціальні поверхні. Перпендикулярність силових ліній та еквіпотен­ціальних поверхонь.

26  Поле електричного диполя.

 

                                                                                                                               18     Лабораторна робота «Визначення горизонтальної складової вектора індукції магнітного поля землі»

 

Мета роботи: експериментально визначити горизон­тальну складову вектора індукції магнітного поля Землі.

Обладнання: 1) тангенс-гальванометр; 2) міліампер­метр постійного струму; 3) реостат; 4) джерело живлення; 5) двохполюсний перемикач.

 

18.1.1 Опис експериментальної установки та методу дослідження

Земля є величезним кульовим магнітом. Північний магнітний полюс N знаходиться поблизу Південного географічного полюса, а південний магнітний полюс S – поблизу Північного географічного полюса.

Якщо підвісити магнітну стрілку на нитці, то вона встановиться так, що її вісь буде дотичною до силової лінії магнітного поля Землі. При цьому стрілка у загальному випадку не буде орієнтована горизонтально. Це означає, що вектор  індукції магнітного поля Землі має дві складові: горизонтальну  і вертикальну. Коли ж магнітна стрілка може вільно обертатися лише навколо вертикальної осі (наприклад, у компасі), то вона буде показувати лише напрямок горизонтальної складової магнітного поля Землі . Вертикальна площина, в якій міститься стрілка, називається площиною магнітного меридіана. Магнітні полюси не збігаються з географічними. Тому магнітний меридіан не у загальному випадку збігається з географічним.

Схема експериментальної установки, за допомогою якої можна визначити горизонтальну складову магнітного поля Землі, наведена на рис. 4.2.1.

Як бачимо, до джерела живлення послідовно підключено міліамперметр, ключ К, перемикач зміни полярності підключення тангенс-гальванометра П, тангенс-гальванометр G, реостат R (рис. 4.2.1). Основним приладом цієї установки є тангенс-гальванометр G. Розглянемо принцип його роботи.

Принцип роботи тангенс-гальванометра. Тангенс-гальванометр складається з вузької котушки великого діаметра, у центрі якої міститься компас. Вісь обертання стрілки компаса лежить у площині котушки. Сама площина котушки розташована вертикально і до початку вимірювань розміщується за допомогою компаса у площині магнітного меридіана (стрілка компаса повинна знаходитись у площині котушки). Якщо по котушці G пропустити електричний струм I, то це спричинить появу магнітного поля з індукцією , яке буде спрямоване перпендикулярно до площини котушки.    

 

50