yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Фізика->Содержание->Контрольні питання[16])

Физика

 

βлів

βправ

, Тл

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5    Вимкнути систему живлення установки.

6    Для кожного досліду визначити , , за допомогою формули (4.2.3) обчислити горизонтальну складову магнітного поля Землі . Результати записати у табл. 4.2.2.

7    Використовуючи формулу

                  ΔB0i ,     (4.2.4)

      обчислити для кожного досліду похибку вимірювань горизонтальної складової магнітного поля Землі. Взяти до уваги, що у цій формулі кути  та  вимірюються у радіанах. Результат обчислень записати у табл. 4.2.2.

8    За результатами роботи зробити висновки, в яких навести результати вимірювань горизонтальної складової індукції магнітного поля Землі у вигляді  для кожного досліду. З’ясувати, чи перекриваються довірчі інтервали горизонтальної складової індукції магнітного поля Землі для різних дослідів.

 

Контрольні питання[16])

1    Магнітне поле. Дослід Ерстеда. Індукція магнітного поля – силова характеристика магнітного поля. Закон Ампера. Напрямок і модуль вектора індукції магнітного поля. Принцип суперпозиції.

2    Сила Лоренца. Рух зарядженої частинки в однорідному магнітному полі.

3    Закон Біо-Савара-Лапласа. Індукція магнітного поля, яке створене відрізком зі струмом. Індукція нескінченно довгого прямого провідника зі струмом.

4    Взаємодія двох нескінченно довгих паралельних провідників. Ампер – одиниця вимірювання сили струму.

5    Сила, що діє на контур із струмом в однорідному магнітному полі. Момент сил, що діють на контур із струмом у магнітному полі. Вимірювання індукції магнітного поля за допомогою контуру зі струмом.

6    Робота при переміщенні контуру зі струмом у магнітному полі.

7    Теорема Гауса для магнітного поля у вакуумі. Теорема про циркуляцію вектора магнітної індукції.

8    Магнітне поле тороїда. Магнітне поле нескінченного соленоїда.

9    За допомогою закону Біо-Савара-Лапласа одержати формулу для індукції магнітного поля в центрі колового витка зі струмом.

10  За допомогою закону Біо-Савара-Лапласа визначити індукцію магнітного поля у точці на осі колового витка (радіус витка ) зі струмом , що проходить через його центр перпендикулярно до площини витка. Відстань від точки до центра витка – .

11  Зобразити схему експериментальної установки та пояснити принцип її роботи.

12  Викласти послідовність виконання лабораторної роботи.

13  Пояснити принцип дії тангенс-гальванометра.

14  Довести розрахункову формулу (4.2.3) до цієї лабораторної роботи.

 

52