yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Фізика->Содержание->Контрольні питання[20])

Физика

 

 

26

38

 

 

 

 

 

27

40

 

 

 

 

 

 

      Обчислити середнє значення часу :

                                      .                       (5.2.18)

Таблиця 5.2.2

досл.

t, c

< T >, c

ΔT, c

1

 

 

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

      Обчислити випадкову похибку вимірювання часу  за формулою

                          .           (5.2.19)

      Загальну похибку вимірювання часу  визначимо за допомогою співвідношення

                                ,                 (5.2.20)

      де  – похибка приладу для вимірювання часу (секундоміра).

      Середнє значення періоду коливань визначимо як

                                (= 10).                (5.2.21)

      Загальну похибку вимірювання періоду коливань визначимо як

                                   (= 10).                   (5.2.22)

      Значення  та  занести у табл. 5.2.2.

3    Приєднати маятник-резонатор 1 до лабораторної установки. Встановити демпфувальний диск паралельно площині коливань. Визначити амплітуду AІ коливань маятника-резонатора 1 залежно від координати  масивного циліндра 3. Координати  взяти такими, як і у табл. 5.2.1. Початкове відхилення маятника 4 у всіх експериментах має бути однаковим і не перевищувати 5–100. Результати вимірювань занести до табл. 5.2.1. Під час проведення експериментів мати на увазі, що амплітуда коливань маятника-резонатора повільно змінюється у часі. У табл. 5.2.1 потрібно записувати її максимальне значення.

4    Повернути демпфувальний диск на 900 і повторити експерименти, описані в п. 2. Результати вимірювань амплітуди AІІ занести у табл. 5.2.1.

5    За результатами, що подані у табл. 5.2.1, будуємо на одному рисунку залежності амплітуд коливань маятника-резонатора 1 від частоти зовнішнього періодичного джерела (маятника 4) для двох положень демпфувального диска на одному рисунку. З графіків знаходимо ширину резонансної кривої та резонансну частоту для кожного положення демпфувального маятника (рис. 5.2.3). Отримані значення заносимо до табл. 5.2.3.

6    Використовуючи отримані значення ширини резонансних кривих для кожного положення демпфувального маятника, знаходимо значення коефіцієнта згасання, логарифмічного декремента згасання і добротності за формулами (5.2.12)–(5.2.14). У цих формулах як частоту загасальних коливань  взяти резонансну частоту . Результати розрахунків записуємо у табл. 5.2.3.

 

Таблиця 5.2.3

 

Демпфувальний диск, паралельний площині коливань

Демпфувальний диск, перпендикулярний до площини коливань

рез

 

 

70