yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Фізика->Содержание->Стоячі хвилі в системі Лехера

Физика

 

23.1.2 Порядок виконання роботи

1    Після дозволу викладача ввімкнути генератор ультракоротких хвиль.

2    Провести виміри залежності показань індикатора від відстані  вздовж двопровідної лінії Лехера через кожні 2 см. Результати записати у табл. 5.3.1. При цьому стрілка гальванометра не повинна виходити за межі шкали. Якщо ж стрілка гальванометра виходить за межі шкали, то провести регулювання індикатора. Для цього змінити положення у просторі короткої дротинки, яка під’єднана до однієї з клем гальванометра. Після закінчення вимірювань вимкніть генератор УКХ.

3    Вимкнути генератор ультракоротких хвиль.

4    Побудувати графік залежності показів індикатора від відстані x.

4    За графіком визначити довжину стоячої хвилі як відстань  між сусідніми пучностями і вузлами стоячої хвилі. Провести 5 різних вимірювань довжини стоячої хвилі.

5    Обчислити середнє значення та похибку виміру довжини стоячої хвилі за формулами, що призначені для прямих вимірювань:

                                     ,

                       ,

                               .                (5.3.15)

      Тут N – кількість вимірювань;  – випадкова похибка;  – похибка приладу (половина ціни поділки шкали).

 

Таблиця 5.3.1

Поділки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x, см

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x, см

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x, см

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x, см

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x, см

 

 

 

 

75