yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Фізика->Содержание->Контрольні питання[24])

Физика

Контрольні питання[24])

1    Принцип Гюйгенса-Френеля.

2    Метод зон Френеля. Радіус зони Френеля. Амплітуда коливань світлової хвилі від точкового ізотропного джерела.

3    Дифракція Френеля на круглому отворі. Амплітуда світлового вектора у центрі дифракційної картини.

4    Дифракція Френеля на круглому диску. Амплітуда світлового вектора в центрі дифракційної картини.

5    Дифракція Фраунгофера на щілині. Амплітуда й інтенсивність світла, максимуми й мінімуми.

6    Дифракція Фраунгофера на дифракційних ґратках. Амплітуда та інтенсивність світла, максимуми й мінімуми.

7    Дисперсія і роздільна здатність дифракційних ґраток. Роздільна здатність об'єктива.

8    Дифракція на просторових структурах.  Закон Вульфа-Брегга. Рентгенівська спектроскопія. Рентгенострук­турний аналіз.

9    Експериментальна установка та принцип її роботи.

10  Зробити схематично розподіл інтенсивності в дифрагованому світлі залежно від sin(φ), якщо загальне число щілин ґраток = 3 і d/b = 3.

11  Отримати розрахункову формулу для визначення довжини хвилі світла в цій лабораторній роботі. Довести формулу для абсолютної похибки (6.1.6).

 

                                                                                                                               25     Лабораторна робота «Вивчення поляриметра та визначення за його допомогою концентрації цукрового розчину»

 

Мета роботи: 1) вивчити будову та принцип роботи поляриметра; 2) вивчити явище обертання площини поляризації світла; 3) експериментально визначити концентрацію цукрового розчину.

Обладнання: 1) поляриметр; 2) трубка із цукровим розчином відомої концентрації; 3) дві трубки із цукровим розчином невідомої концентрації.

 

25.1.1 Опис експериментальної установки та методу дослідження

Світло – електромагнітні хвилі, довжина яких лежить у межах від 1 до 10 5 нм. Електромагнітні хвилі є поперечними. Це означає, що вектори напруженості електричного  й магнітного  полів у будь-який момент часу взаємно перпендикулярні й лежать у площині, яка перпендикулярна до напрямку поширення хвилі (рис. 6.2.1).

Будь-яке джерело світла складається з дуже великої кількості елементарних випромінювачів (атомів і молекул). Кожний збуджений атом або молекула під час випромінювання створює цуг електромагнітної хвилі, вектор напруженості електричного поля  якої має певну площину коливань (рис. 6.2.1). У світлі, яке випромінюється багатьма атомами та молекулами, площини коливань вектора напруженості електричного поля  від різних атомів (молекул) у загальному випадку не збігаються. Вони залишаються перпендикулярними до вектора швидкості  й орієнтуються одна відносно одної хаотично. З часом відбувається заміна цугів електромагнітних хвиль. Тому напрямок коливань вектора  напруженості результуючого електричного поля світла за достатньо тривалий проміжок часу неперервно хаотично змінюється.

Рисунок 6.2.1 – «Моментальна фотографія» плоскої електромагнітної хвилі, що поширюється вздовж осі . Вектор  коливається вздовж осі , вектор  – уздовж осі , вектор фазової швидкості хвилі  спрямований вздовж осі . Площина  – площина поляризації

 

79