yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Фізика->Содержание->Контрольні питання[27])

Физика

 

Таблиця 7.2.1

Опис спектр.

лінії

Полож. барабана

Довж.

хвилі,

нм

n

k

R, м –1

ΔR, м –1

Яскраво-червона

 

 

2

3

 

 

Зелено-блакитна

 

 

2

4

 

 

Синьо- фіолетова

 

 

2

5

 

 

 

3    За допомогою графіка визначити відповідні довжини хвиль. Отримані результати занести до табл. 7.2.1.

4    Вимкнути джерела живлення експериментальної установки.

5    За допомогою формули (7.2.1) обчислити сталу Рідберга

                                                                  (7.2.6)

      для кожної з трьох ліній. Результати записати у табл. 7.2.1.

6    Для кожного вимірювання визначити похибку за допомогою формули

                                                                         (7.2.7)

      За похибку приладу для вимірювання довжини хвилі візьміть =15 нм.

7    Порівняти знайдені експериментальні значення сталої Рідберга. Чи збігаються вони між собою?

8    За допомогою формул (7.2.4) та (7.2.5) визначити теоретичне значення сталої Рідберга:

                                ,                   (7.2.8)

      порівняти це значення з отриманими раніше.

9    За результатами роботи зробити висновки, в яких навести результати вимірювань сталої Рідберга; записати теоретичне значення сталої Рідберга; з’ясувати, чи збігається експериментальне значення Рідберга з теоретичним?

 

Контрольні питання[27])

1    Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Залежність кількості α-частинок в одиниці тілесного кута від кута розсіювання. Проблема стабільності атома з точки зору ядерної моделі атома.

2    Постулати Бора. Правило квантування орбіт. Досліди Франка та Герца.

3    Спектральні закономірності у випромінюванні атома водню. Терми. Комбінаційний принцип Рітца.

4    Борівська теорія воднеподібного атома. Доведення узагальненої формули Бальмера. Стала Рідберга. Недоліки теорії Бора.

5    Зобразити схему експериментальної установки та пояснити принцип її роботи.

6    Довести формулу (7.2.7).

 

                                                                                                                               28     Лабораторна робота «Вивчення роботи електронного мікроскопа, спостереження дифракції електронів, визначення структури та сталої кристалічної ґратки»

 

Мета роботи: 1) експериментально вивчити явище дифракції електронів; 2) визначити структуру кристалічної ґратки досліджуваного матеріалу та її параметри; 3) ознайомитися з роботою електронного мікроскопа.

Обладнання: 1) електронний мікроскоп; 2) фотопластинка; 3) лінійка.

 

28.1.1 Опис експериментальної установки та методу дослідження

Відповідно до гіпотези Луї де Бройля мікрочастинки разом із корпускулярними мають також і хвильові властивості, де Бройлівська довжина хвилі частинки λ визначається її імпульсом p:

 

92