yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Фізика->Содержание->Контрольні питання[28])

Физика

8    Описати схему формування дифракційної картини електронами в цій лабораторній роботі.

9    Які кристалічні ґратки називають гранецентрованими? Зробити рисунок такої ґратки. Що розуміють під сталою кристалічної ґратки? Показати на рисунку відстані між паралельними площинами атомів кристала.

10  Описати оптичну схему електронного мікроскопа та принцип його роботи, два режими роботи електронного мікроскопа.

11  Довести розрахункову формулу (7.3.12).

12  Довести формулу (7.3.15)

 

                                                                                                                               29     Лабораторна робота «Визначення лінійного коефіцієнта поглинання радіоактивного випромінювання»

 

Мета роботи: експериментально визначити лінійний коефіцієнт поглинання радіоактивного випромінювання.

Обладнання: 1) газорозрядний лічильник Гейгера-Мюллера; 2) джерело радіоактивного препарату в свинцевій оболонці; 3) металеві пластинки відомої товщини; 4) лічильник електричних імпульсів; 5) секундомір; 6) джерело живлення лічильника Гейгера-Мюллера.

 

29.1.1 Опис експериментальної установки та методу дослідження

Як показує експеримент, інтенсивність потоку I радіоактивного випромінювання після його проходження через речовину зменшується. Експериментально з’ясовано, що зменшення інтенсивності радіоактивного випромінювання прямо пропорційне інтенсивності випромінювання I та товщині шару речовини dx, крізь яке воно проходить:

                                          .                             (7.4.1)

Коефіцієнт пропорційності  отримав назву лінійного коефіцієнта поглинання радіоактивного випромінювання. Інтегруючи рівняння (7.4.1), отримаємо таке співвідношення:

                                      ,                         (7.4.2)

де d – товщина шару речовини; I0 – початкова інтенсивність випромінювання. Експериментально вимірявши інтенсивності I, I0 та товщину речовини d, можна за допомогою формули (7.4.2) обчислити лінійний коефіцієнт поглинання радіоактивного випромінювання μ.

Для характеристики інтенсивності радіоактивного випромінювання використовується декілька одиниць вимірювання.

Активністю радіоактивного препарату називають величину, що дорівнює загальній кількості розпадів радіоактивних ядер за одиницю часу:

                                             .                                (7.4.3)

У системі одиниць СІ активність вимірюється в бекерелях (Бк) 1Бк = 1 с – 1 (1 розпад за секунду).

У практиці використовується позасистемна одиниця активності – кюрі (Кі):

                                    1Кі = 3,700·1010 Бк.

Таку активність має 1 г радію з масовим числом 226.

Дозою опромінення називають міру дії рентгенівського і радіоактивного випромінювання на речовину. Розрізняють дозипоглинуту й експозиційну.

Поглинута доза – це енергія випромінювання, яку поглинає одиниця маси опромінюваного середовища:

                                            .                               (7.4.4)

Одиницею поглинутої дози є грей: 1 Гр = 1 Дж/кг.

Експозиційна дозаце міра іонізаційної дії рентгенівського і гамма-випромінювань на повітря за нормальних умов (різним тілам властива різна енергія іонізації складових частинок, тому для визначення іонізаційної дії проміння за еталон узято повітря за нормальних умов); чисельно ця доза визначається відношенням сумарного заряду всіх іонів одного знака, які утворилися в певному об'ємі повітря, до його маси в цьому об'ємі:

 

98