yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Фізиологія та анатомія->Содержание->Фактори, які визивають стан втоми.

Физиология

Фактори, які визивають стан втоми.

Втома — тимчасове зниження працездатності організму або органу внаслідок інтенсивної або тривалої роботи, яке виявляється в зниженні кількісних і якісних показників роботи і погіршенні координації робочих функцій.

Фактори втоми різноманітні і пов'язані як з трудовою, так і позавиробничою діяльністю людини. Вирішальне значення, проте, має трудова діяльність, величина трудових навантажень і умови праці. Втома, яка розвивається під впливом трудової діяльності, характеризується як професійна, або виробнича, на відміну від загальної втоми, зумовленої життєдіяльністю людини. Слід також зазначити, що стомлення працівника і величина втоми певною мірою залежать від таких індивідуальних особливостей людини, як фізичний розвиток, стан здоров'я, вік, інтерес до роботи і мотивація, вольові риси характеру, тип нервової системи. Розрізняють фізичну і розумову втому.

 

Класифікація фізичних вправ.

Найбільш загальна фізіологічна класифікація фізичних вправ може бути проведена на основі виділення трьох основних характеристик активності м'язів, що здійснюють відповідну вправу: 1) обсяг активної м'язової маси; 2) тип м'язових скорочень (статичний або динамічний); 3) сила або потужність скорочень.

Класифікація фізичних вправ :  

1.Локальні, регіональні і глобальні вправи

До локальних відносяться вправи, у здійсненні яких бере менше 1/3 всієї м'язової маси тіла (стрільба з лука, з пістолета, певні гімнастичні вправи).

До регіональних відносяться вправи, у здійсненні яких бере участь приблизно від 1/3 до 1/4 всієї м'язової маси тіла (гімнастичні вправи, що їх тільки м'язами рук і чпояса верхніх кінцівок, м'язами тулуба і т. п.).

Глобальними називаються вправи, в здійсненні яких бере активну участь більше 1 / г всієї м'язової маси тіла (біг, веслування, їзда на велосипеді та ін.) Переважна більшість спортивних вправ-відноситься до глобальних.2.Статичні і динамічні вправи.

2.Статичні і динамічні вправи

Відповідно до типу скорочення основних м'язів, що здійснюють виконання даної вправи, всі фізичні вправи можна розділити відповідно на статичні і динамічні.

До статичних вправ відноситься, наприклад, збереження фіксованого пози при утриманні стійки на кистях (у гімнастів), в момент пострілу (у стрільця). Більшість фізичних вправ відноситься до динамічних. Такі всі види локомоций: ходьба, біг, плавання та ін

 

 3.Силові,швидкісно-силові вправи і вправи на витривалість1) обсяг активної м'язової маси;

Силовими можна вважати вправи з максимальним або майже максимальною напругою основних м'язів, яке вони проявляють у статичному або динамічному режимі при малій швидкості - руху. Сила є основним руховим якістю, що визначає успіх виконання силових вправ.                               Швидкісно-силовими (потужностними) є такі динамічні вправи, в яких провідні м'язи одночасно проявляють відносно великі силу і швидкість скорочення, тобто велику потужність.Максимальна потужність м'язового скорочення досягається в умовах максимальної активації м'яза при швидкості вкорочення близько 30% від максимальної для ненавантаженої м'язи. Потужність грає найважливішу роль в швидкісно-силових вправах.                                          Вправами на витривалість вважаються такі вправи, при виконанні яких провідні м'язи розвивають не дуже великі за силою і швидкості скорочення, але здатні підтримувати або повторювати їх протягом тривалого часу - від декількох хвилин до багатьох годин.

 

 

 

 

16