yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Медицина->Содержание->1.2.2. ФОЛІЄВО-ДЕФІЦИТНА АНЕМІЯ

Гаматологія

1.2.2. ФОЛІЄВО-ДЕФІЦИТНА АНЕМІЯ

 

Фолієва (птероілглютамінова) кислота складається із птерилінового кільця, параамінобензойної і глютамінової кислот. Її запаси в орга-нізмі складають 5-20 мг. На відміну від ціанокобаламіну, запаси якого виснажуються при порушенні надходження в організм лише через декілька років, запаси фолієвої кислоти вичерпуються протягом 4-5 місяців.

У калі фолієва кислота може бути як внаслідок незасвоєння її із їжі, так і внаслідок синтезу мікроорганізмами. Значна кількість фолієвої кислоти є у жовчі, причому частина її, яка виводиться із жовчю повторно, всмоктується. Деяка кількість знаходиться в сечі та поті. Добова потреба організму у фолієвій кислоті складає 100-200 мкг і в декілька разів збільшується при вагітності, тиреотоксикозі, гемолі-тичних анеміях.

Із їжею в організм людини надходить близько 500-600 мкг за добу у вигляді фолатів, які містяться  майже в усіх продуктах харчування, але в  найбільшій  кількості  у печінці, м’ясі, дріжджах. Під час кулі-нарної обробки більша частина її втрачається.

Етіологія. Причини розвитку фолієво-дефіцитної анемії, так само як і В12– дефіцитної анемії слід поділити на три групи:

·      порушення  всмоктування фолієвої кислоти в організмі (пронос, кишкові інфекції, резекція тонкої кишки, синдром сліпої петлі, алкоголізм);

·      підвищені затрати (вагітність, період підвищеного росту) та порушення утилізації в кістковому мозку (прийняття медикаментів, які є аналогами чи антагоністами фолієвої кислоти – про-тиепілептичні, хіміопрепарати, гемолітичні анемії з частими кризами);

·      недостатнє надходження фолієвої кислоти в організм з продук-тами харчування (у недоношених новонароджених, при одно-манітному годуванні порошковим чи козячим молоком).

 Патогенез. Фолієва кислота  добре всмоктується  переважно у верхньому відділі тонкої кишки. Механізм перетворення фолатів (поліглутаматів) в організмі можна схематично відобразити так:

- фолати страв (поліглутамати) ® моноглутамат (у кишечнику під дією ферменту γ-глутамілкарбопептидази, що міститься в слині, киш-ковому секреті та слизовій тонкої кишки) ® 5-метил-тетрагідрофолат (під дією ферменту дегідрофолатредуктази) ® в крові поєднується із білками (ά2-макроглобуліном, альбуміном, трансферином, специфіч-ним білком- переносником фолатів) ® в печінку та клітини кісткового мозку, які швидко діляться (перехід через мембрану та накопичення в клітині відбувається з участю вітаміну В12) ® тетрагідрофолієва кислота.

Саме остання є метаболічно активною (коферментною) формою фолієвої кислоти і трансформується в  поліглютаміновий тетрафоліат. Вона  необхідна для регуляції утворення тимідинмонофосфату із ури-динфосфату (разом із вітаміном В12), синтезу пуринів та піримідинів, тобто синтезу не тільки ДНК, а й РНК. Бере участь в утворенні глютамінової кислоти із гістидину. Проміжним продуктом цієї реакції є утворення формімінглутамінової кислоти.

Дефіцит фолієвої кислоти  призводить  до таких самих морфо-логічних змін, як і дефіцит вітаміну В12, тобто мегалобластичного типу кровотворення.

Класифікації. 1 За Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем (десятий перегляд) - МКХ -10 фолієво-дефіцитна анемія має шифр D52.

2 Класифікація Воробйова А.І.(1985) наведена вище.

Клініка. На фолієво-дефіцитну анемію частіше страждають особи молодого віку, вагітні жінки. У клініці фолієво-дефіцитної анемії так само, як і при  В12-дефіцитній анемії, виділяють гастроентерологічний синдром і синдром макроцитарно-мегалобластичної анемії. Симптоми макроцитарної анемії переважають. Патологічні зміни в травному тракті у порівнянні з В12-дефіцитною анемією менш виражені (атро-фічні зміни слизової язика і ротової порожнини відсутні або виражені незначно; шлункова секреція пригнічена без ознак атрофічного гастриту та ахілії). Неврологічна симптоматика (фунікулярний мієлоз) відсутня. Проте у разі прийняття протисудомних препаратів на тлі анемії погіршується перебіг епілепсії.

Діагностичне та диференційно-діагностичне значення мають такі тести:

- визначення вмісту фолієвої кислоти в сироватці крові та еритроцитах (мікробіологічним та радіоімунним методами): в нормі вміст фолієвої кислоти у сироватці коливається в межах 3,0-25нг/мл (залежно від методики визначення), в еритроцитах -100-420 нг/мл. При дефіциті фолієвої кислоти її вміст зменшується як  у сироватці, так і в еритроцитах, тоді як при В12–дефіцитній анемії вміст фолієвої кислоти в сироватці підвищується;

- тест із гістидином: у здорових осіб основна частина гістидину утворює глютамінову кислоту, з сечею виводиться лише 1-18 мг формімінглютамінової кислоти. Через 8 годин після прийняття 15 г гістидину при фолієво-дефіцитній анемії із сечею виділяється від 20 до 1500 мг формімінглютамінової кислоти, що значно вище, ніж при  В12-дефіцитній анемії. Особливо її багато виділяється у осіб, які  приймають метотрексат;

- визначення вмісту метилмалонової кислоти в сечі: не змінюється при фолієво-дефіцитній анемії і значно збільшується при В12-дефіцитній;

- фарбування кісткового мозку алізарином червоним запропо-новано Кассом:  фарбуються в червоний колір лише мегалобласти, пов’язані із В12-дефіцитною анемією, мегалобласти при дефіциті фолієвої кислоти залишаються жовтими;

- пробне лікування  вітаміном В12: відсутність ефекту при фолієво-дефіцитній анемії.

Поєднання В12-і фолієво-дефіцитної анемій спостерігається досить рідко (лише при тяжких ентеритах). Призначення при дефіциті вітаміну В12 фолієвої кислоти без вітаміну В12 може призвести до фунікулярного мієлозу, якого не було раніше. Крім того, під впливом фолієвої кислоти тимчасово можуть зникнути мегалобласти із кісткового мозку, підвищитися рівень ретикулоцитів, що маскує перебіг  В12-дефіцитної анемії (іноді помилково її приймають за гемолітичну анемію). Саме це унеможливлює встановлення правил-ного діагнозу. Тому полівітамінні препарати (гексавіт, декамевіт, аеровіт, ундевіт, гендевіт, квадевіт) не слід призначати при анемії до встановлення точного діагнозу та причини захворювання.

Критерії діагностики:

- прояви анемічного та гастроентерологічного синдрому (за відсутності глоситу та атрофічного гастриту);

- гіперхромна анемія, макроцитоз еритроцитів, гіперсегментація нейтрофілів, лейкопенія, тромбоцитопенія в клінічному аналізі крові;

- наявність мегалобластів та полісегментованих нейтрофілів у мієлограмі;

- нормальний вміст вітаміну В12  в сироватці крові;

- зменшення вмісту фолієвої кислоти  в сироватці крові та в еритро-цитах;

- нормальна добова екскреція з сечею метилмалонової кислоти.

Диференційна діагностика проводиться з тими самими захворю-ваннями, що і при В12- дефіцитній анемії.

Приклади формулювання діагнозу.

1 Вагітність 32 тижні: ендогенна фолієво-дефіцитна анемія середнього ступеня важкості.

2 Цироз печінки, НТ I; ендогенна фолієво-дефіцитна анемія легкого ступеня.  ФКХ I.

Принципи лікування. Призначенням фолієвої кислоти у дозі 15мг/добу  протягом 4-6 тижнів досягають клінічної ремісії.

З метою профілактики призначають фолієву кислоту в добовій дозі 1мг під час вагітності,  лактації та у разі проведення хіміотерапії (за-хворювання крові та онкопатологія).

 

 

8