yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Екологія->Содержание

Гігієна та екологія

ЛЕКЦІЯ 1 ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ГІГІЄНИ. МЕТОДИ ГІГІЄНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ГІГІЄНИ

Предмет і зміст гігієни

 

Методи гігієнічного дослідження

Гігієнічне нормування

Організація санітарно-епідеміологічної служби в Україні

Історія розвитку гігієни

ЛЕКЦІЯ 2 ЗДОРОВ’Я ЯК ФІЛОСОФСЬКА КАТЕГОРІЯ І МЕТА ГІГІЄНИ

Феномен здоров'я, його компоненти і величина

ЛЕКЦІЯ  3 Проблема діагностики і оцінки стану організму і здоров'я людини

ЛЕКЦІЯ  4 КОНЦЕПЦІЯ РИЗИКУ У СУЧАСНІЙ ЕКОЛОГІЇ ТА ГІГІЄНІ

          Характеристика експозиції факторів

ЛЕКЦІЯ  5 МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ ЗДОРОВ`Я НАСЕЛЕННЯ

Діагностика зв’язку між впливом факторів навколишнього середовища та станом здоров’я населення

ЛЕКЦІЯ  6 ДЕЯКІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ЩО ПОВ`ЯЗАНІ ІЗ ВПЛИВОМ ФАКТОРІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Захворювання, які викликають поліхлоровані біфеніли

Діоксинова інтоксикація

Алергічні захворювання

ЛЕКЦІЯ  7 ГІГІЄНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ І ТЕХНОГЕННИХ КАТАСТРОФ

ЛЕКЦІЯ  8 ГІГІЄНА ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА

Гігієнічне значення фізичних властивостей повітря

Комплексна дія повітряного середовища на організм

Вплив на організм атмосферного тиску

Електричний стан повітряного середовища

Хімічний склад повітря, його вплив на організм

Вплив забруднення атмосферного повітря на здоров’я населення і санітарні умови життя в містах

Вплив забруднення атмосферного повітря на санітарні умови життя населення

Гігієнічна характеристика повітряного середовища закритих приміщень

ЛЕКЦІЯ  9  СОНЯЧНА РАДІАЦІЯ ТА ЇЇ ГІГІЄНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

 

1